Etiket: Hz. İsa

Hıristiyanlıkta mezhepler

Hristiyanlıkta başlıca üç mezhep vardır. Bunlar: Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar'dır.

Yahudiye

Yahudiye veya Yehuda (İbranice: יהודה (Yehuda), Yunanca: Ιουδαία, Latince: Iudaea), Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti idi. Zamanla genişleyerek Filistin'i de içine almıştır.

İslam dininde resim

İslam dini, müminlere helal ve haram işleri bildirmiştir. Resim ve heykel meselesinde İslam dini hükümleri şöyledir:

İsa'nın Çilesi

İsa`nın Çilesi ``(The Passion of the Christ)``, İsa peygamberin hristiyanlarca "Çile ``(The Passion)``" olarak da bilinen son 12 saatini anlatan ve Mel Gibson`ın yönetmenliğini üstlendiği bir filmdir. Filmin Türkiye`de gösterime "Tutku: Hz.

Yehuda'nın Müjdesi

Yahuda İncili 2006'da tekrar ulaşılan 220-340 yılları arasında yazılmış Yahuda'nın bakış açısıyla İsa'nın başından geçenleri anlatmaktadır. National Geographic Society tarafından uzun süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan Yahuda'nın Müjdesi kitabı...

Yahuda incili

Yahuda İncili 2006'da tekrar ulaşılan 220-340 yılları arasında yazılmış Yahuda'nın bakış açısıyla İsa'nın başından geçenleri anlatmaktadır. National Geographic Society tarafından uzun süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan Yahuda'nın Müjdesi kitabı...

The Passion of the Christ

Tutku - İsa Mesih'in Çilesi (The Passion of the Christ), İsa'nın hıristiyanlarca "Çile (The Passion)" olarak da bilinen son 12 saatini anlatan ve Mel Gibson'ın yönetmenliğini üstlendiği bir filmdir. Film, Mel Gibson'un yaptığı uzun araştırmalardan sonra g...

Sivişli Kilise

Sivişli Kilise, Aksaray, Güzelyurt içinde kayadan oyma bir kilisedir. Kubbede, ortada Hz. İsa ile Hz. Meryem`in, kenarlarda havarilerin portreleri yer almaktadır.

Magdalalı Meryem

Mecdelli Meryem veya Magdalalı Meryem (Batılı dillerde: Maria veya Mary Magdalene/Magdalena), Yeni Ahit'e göre İsa'nın takipçilerinden biri. Markos ve Yuhanna İncillerine göre, öldükten ve gömüldükten sonra dirilen İsa'yı ilk gören kişidir.

Habib-i Neccar Camii

Antakya’da bulunan tarihi cami. Anadolu’da yapılan ilk camii olarak bilinir.

Gemile Vadisi

Gemile Koyu, Gemile Plajı ve hemen karşısındaki Gemile Adası Muğla 'nın Fethiye ilçesinin Uzunyurt (Faralya) köyü sınırları içinde bulunan 1. Derece Doğal Sit Alanı 'dır.

Gemile Koyu

Gemile Koyu, Gemile Plajı ve hemen karşısındaki Gemile Adası Muğla 'nın Fethiye ilçesinin Uzunyurt (Faralya) köyü sınırları içinde bulunan 1. Derece Doğal Sit Alanı 'dır.

Gemile

Gemile Koyu, Gemile Plajı ve hemen karşısındaki Gemile Adası Muğla 'nın Fethiye ilçesinin Uzunyurt (Faralya) köyü sınırları içinde bulunan 1. Derece Doğal Sit Alanı 'dır.