Etiket: Hz. Muhammed

Hala Sultan Tekkesi

Hala Sultan Tekkesi Kıbrıs`ın en ünlü tekkesidir. Larnaka`da Tuz Gölü yakınlarında bulunan ve Kıbrıs`ın yedinci ve onuncu yüzyıllar arasında Araplar tarafından fethi sırasında Hz. Muhammed`in yakını olan Hala Sultan`ın vefat ettiği noktada, muhtemelen 647...

Fatımiler Devleti

Fatımiler Devleti; 910 ila 1171 arasında mevcut olmuş ve ismini Hz. Muhammed`in kızı ve Hz. Ali`nin eşi Fatma`dan almaktadır. Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Suriye`de egemenliğini kuran Fatımiler Devleti; Şiilik mezhebinin İsmailiye koluna bağlıydılar.

İslam'ın Şartları

İslam dininin emrettiği, yapılmasını farz (gerekli) kıldığı kullukların bütünüdür. İslam dini, kutsal kitabı olan Kur'an'da farz olarak emredilen her ibadet ve eylemin yapılması, inananlara şarttır. Bununla birlikte özellikle 5 ibadet geleneksel olarak ''...

İslam'da iman

İslam dinine göre kişinin kurtuluşa erebilmesi için îmân etmesi gerekir. İslâm`da îmân, İslâm dîninin esaslarına inanmaktır. Farklı mezheplerin farklı görüşleri varsa da burada sâdece kısa ve genel bir çerçeve çizilmiştir. íŽman mezheplerinin imânâ dair g...

İran Karikatür Krizi

12 Mayıs 2006 tarihinde `İran` adlı Tahran`da yayınlanan bir gazete çocuklara yönelik hazırlanan Cuma ekinde, İran`daki Azeri Türkleri`ni öfkelendiren ve ayaklanmalarına yol açan bir karikatür yayınlandı. karikatürde Azeriler için `hamamböceği` iması yapı...

Süleyman Çelebi (edebiyatçı)

Süleyman Çelebi 1409`da Mevlid mesnevisini yazarak Türk kültürünün önemli parçalarından mevlid törenlerinin mimarı olmuş şair.

Sultan Üveys Camii

Sultan Üveys CamiiMusul`da El Sa`de Mahallesi`nde bulunur.

Sabancı Merkez Camii

Sabancı Merkez Camii, Adana şehrinin merkezinde, Seyhan nehri kıyısında yer alan, Türkiye`nin en büyük camisidir. 1998 yılında hizmete açılmıştır. 32 metre çaplı ana kubbesi ile Türkiye`nin en büyük kubbeye sahip camisidir. Caminin proje mimarı Necip Dinç...

Sabanci Merkez Camii

Sabancı Merkez Camii, Türkiyenin ve ortadoğunun en büyük camii'sidir.Adana'nın Reşatbey semtinde, Merkez Park'ın güneyinde ve Seyhan Nehri'nin batı kıyısında yer alan cami. 1998 yılında hizmete açılmıştır.

Nureddin el Cerrahi

Nureddin Cerrahi (Pir-, Şeyh-, Nûreddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el İstanbulî el Cerrâhî) (d. 1678, İstanbul - ö.

Mevlid Kandili

Mevlid Kandili ya da Mevlit Kandili (Arapça:مولد، مولد النبي، ميلاد النبي) Hz. Muhammed`in doğum gecesi olan, Rebiul-evvel ayının onikinci gecesine denir.

Himmetzade Abdi

Himmetzade Abdi Türk mutesavvıfı ve şairi (İstanbul 1640-1710). Bayramiyenin himmetiye kolunu kuran Şeyh Himmet`in oğlu olan Himmetzade Abdi, camilerde vaizlik yaptı. Babası ölünce (1683) onun yerine Yenibahçe bayrami tekkesinin şeyhliğini üstlendi.

Fetih hadisi

Fetih hadisleri, İstanbul`un fethedileceğine dair Hz. Muhammed`in söylediği sözlerdir.Rivayete göre Hz.