Etiket: Işık

Optik fiber

Fiberoptik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ışığın yönlendirebildiği plastik veya cam fiberlerden oluşmuş bir optik fiberdir. Optik fiberler diğer iletişim malzemelerine oranla uzun mesafelerdeki veri iletişiminin daha hızlı ve yüksek değerlerde y...

Kızıl dev

Kırmızı dev, belirli bir kategorideki yıldızların evrimlerinin bir dönemindeki hallerine verilen isimdir. Yıldızın ölümü büyüme ile başlar.

Güneş gözlükleri

Güneş gözlüğü, güçlü ışığın göze ulaşmasını engelleyen renkli veya koyu lenslerden meydana gelen çeşitli biçimlerde görme cihazlarıdır. Kardan yansıyan güneş ışıkları için kullanılan gözlükler kar gözlüğü adını alır.

Gökkubbe

Gökyüzü, çeşitli nedenlerden ötürü tanımlaması zor bir kavramdır. Kabaca kişinin açık alanda yukarı baktığında gördüğü, tüm gök cisimlerini çevrelediği gözlemlenen boşluk olarak nitelendirilebilir.

Emerson etkisi

Emerson etkisi, 680 nm`den küçük ve büyük dalga boylu ışınların birlikte verilmesiyle meydana gelen fotosentetik verim artışına denir.

Börçigin

Börçigin (Moğolca: Боржигин, Borçigin; Çince: 博爾濟吉特; pinyin: Bó'ěrjìjítè), Cengiz Han ve ardıllarının üyesi olduğu boydur.

Akustikoptik

Işık ışımaları ile akustik dalgaların etkileşimini etkileyen bir fizik kolu.Işık ışımalarıyla akustik dalgaların etkileşimi,bazı saydam sıvı ve katılarda özellikle yüksek sesötesi frekanslarda görülür.Bu etkileşimlerin etkileri sözkonusu ortamların optik...

Albinoluk

Albino ya da albinizm, soydan geçen bir metabolizma hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyanlara albinizm ya da albino denir.

Al dev

Kırmızı dev, belirli bir kategorideki yıldızların evrimlerinin bir dönemindeki hallerine verilen isimdir. Yıldızın ölümü büyüme ile başlar.

Titreşim sayısı

Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya göre tersidir.

Tayfölçüm

Spektroskopi en çok tanınan hali ile maddenin özelliklerinin, soğrulan ve salınan parçacıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesidir. Ancak spektroskopinin esası bu değildir; çünkü spektroskopi ne kimyasal analize mahkûmdur, ne de kimyasal analizin...

Sınır açısı

Sınır açısı; ortam değiştiren bir ışığın, ortamları ayırıcı yüzeyden geçmesi olayına denir. Sınır açısı olayı yalnızca çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken görülür.

Soğurulma

Soğurulma, orbitalde bulunan elektronların foton soğurarak bir üst enerji seviyesine çıkması. Atomların yörüngelerinde bulunan elektronlar belirli enerji seviyelerinde olan orbitallerde bulunurlar. Orbitaller arası enerji farkları her atoma özgüdür.