Etiket: İşlemci

Mikro işlemcilerde kural dışı durumlar

Programlar çalıştırılırken bazen buyruklarda çeşitli hatalar bulunabilir. Bu hatalar nedeniyle program istenilen şekilde çalışmaz. Hatta işlemcinin kitlenmesine bile sebep olabilir. Bu tür durumlar normal bir işleyiş olmadığından kuraldışı durum teşkil et...

Dallanma Öngörüsü

Dallanma Öngörüsü, bilgisayar mimarisinde çalıştırılacak programın buyruk kümesi içindeki dallanma buyruklarına gelindiğinde koşula göre atlanacağını ya da atlanmayacağını önceden varsayarak veya geçmişine bakıp tahmin ederek öngörüde bulunma işidir. Bugü...

Dallanma tahmini

Dallanma Öngörüsü, bilgisayar mimarisinde çalıştırılacak programın buyruk kümesi içindeki dallanma buyruklarına gelindiğinde koşula göre atlanacağını ya da atlanmayacağını önceden varsayarak veya geçmişine bakıp tahmin ederek öngörüde bulunma işidir. Bugü...

Bilgisayar soğutma

Bilgisayar soğutma, bilgisayarı oluşturan donanımların bütünen veya kısmen açığa çıkardığı ısıyı bertaraf etme tekniklerinin uygulanması işlemidir. Bir bilgisayar sisteminin parçaları çalışma esnasında oldukça yüksek miktarda ısı oluşturmaktadır.

AMD Mobile Sempron

AMD Mobile Sempron işlemcisi; aileler, öğrenciler ve bütçeye önem veren giriş seviyesindeki diğer bilgisayar kullanıcıları içindir. Fiyatları oldukça düşük, ekonomik işlemcilerdir. Dolayısıyla AMD Mobile Sempron`u kullanan mobil cihazlar da ekonomik olmak...

Bilgisayar veri yolu

Veri yolu, bilgisayar yapısında, bilgisayarın içindeki parçalar arasında ya da bilgisayarlar arasında verileri ya da gücü transfer eden bir alt sistemdir ve genellikle aygıt yürütme (device driver) yazılımı tarafından kontrol edilir. Nokta- nokta bağlantı...

Bilgisayar hattı

Veri yolu, bilgisayar yapısında, bilgisayarın içindeki parçalar arasında ya da bilgisayarlar arasında verileri ya da gücü transfer eden bir alt sistemdir ve genellikle aygıt yürütme (device driver) yazılımı tarafından kontrol edilir. Nokta- nokta bağlantı...

Arabellek Altaşımı

Arabellek altaşımı (ing. buffer underrun veya buffer underflow), bilgi işlemde iki cihaz veya işlem ile haberleşmede kullanılan arabelleğe, verinin okuma hızından daha düşük bir hızla beslenmesi durumudur.

Ara bellek altaşımı

Arabellek altaşımı (ing. buffer underrun veya buffer underflow), bilgi işlemde iki cihaz veya işlem ile haberleşmede kullanılan arabelleğe, verinin okuma hızından daha düşük bir hızla beslenmesi durumudur.

Çevirici dili

Çevirici dili, bir bilgisayarda tüm işlemleri işlemci gerçekleştirir ve işlemcinin de kendine has bir dili vardır. İşlemci yanlızca bu dili anlar ve bu dili kullanarak anlaşırsınız. Fakat bu dili öğrenmek ve kullanmak çok zordur. Bu nedenle insanların anl...

Omap 3

Omap 3, Texas Instruments tarafından üretilen, cep telefonlarında kullanılan, güçlü hesaplama kabiliyetine sahip işlemcidir.

Monolitik çekirdek

Tek dosyadan oluşan işletim sistemi çekirdekleri Monolitik çekirdek (Monolithic kernel) olarak adlandırılır. Modül kullanımına izin veren çekirdekler ise modüler (modular) çekirdek olarak adlandırılır.

Kesilmeler

İş kesme, bilgi işlemede donanımsal olarak olağanüstü durumu belirtmek için gönderilen asenkron sinyal veya yazılımda işletimde değişiklik olacağını göstermek için ihtiyaç duyulan senkronize olaydır. Donanımsal iş kesme geldiği anda işlemcinin, işletimin...

Hız aşırtma (bilgisayar)

Hızaşırtma, (İngilizce'de "Overclock") bilgisayar parçalarının sınırlarını zorlamak demektir. Mesela 3.2 GHz hızında çalışan bir işlemciyi 4.0 GHz hızında çalışan bir işlemci haline basit birkaç ayarla getirebilirsiniz.