Etiket: II. Mahmud

Kara kuruş

Mevcut ekonomik sıkıntıyı gidermek için II.

Kapıkulu Askerleri

Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü yayalar ve...

Hayriye Altını

Sultan II. Mahmud’un 21 ve 22.cülus yılında çıkartılmış altın parasıdır.

Aşık Fakiri Sındı

Aşık Fakiri Sındı, Rusçuk doğumlu şair \ destancı.

Acıbadem, Kadıköy

Koordinatlar: 41°00′06″N, 29°02′19″E

Alemdar Vakası

Rumeli âyanından, yenilik yanlısı Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa`nın ölümüne ve yenilik hareketlerinin durmasına yol açan yeniçeri ayaklanması(15 Kasım - 18 Kasım 1808).

Osmanlı Suudi Savaşları

Bilgi Kutusu Savaş

Cidde Savaşı

Cidde Muharebesi, Batı Arabistan'da Cidde şehrinde meydana geldi. Medine'den ulaşan Tosun Paşa'nın ordusu ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yönettiği Mısır'dan henüz yeni varan ordu şehri derhal fethettiler.

Şeref Hanım

Şeref Hanım, (d.1809-ö.1861) Türk şair.