Etiket: III. Ahmet

Zübeyde Sultan Sarayı

Zübeyde Sultan Sarayı Ayasofya civarında İshakpaşa mahallesindeki bugün bulunmayan bir saray adı.

Nureddin el Cerrahi

Nureddin Cerrahi (Pir-, Şeyh-, Nûreddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el İstanbulî el Cerrâhî) (d. 1678, İstanbul - ö.

Mirabad Kasrı

Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından III. Ahmet için yaptırılan kasr. Kanlıca tepesinde idi.

Levnî

Levni (17. yüzyıl sonları, Edirne- 1732, İstanbul), asıl adı Abdülcelil Çelebi, Lale Devri'nin en tanınmış minyatürcüsüdür. Minyatür sanatına derinliği ve perspektifi getirmiş, yapay, yıldızlı ve canlı renkler yerine daha doğal renkler kullanmıştır.

III. Ahmet Çeşmesi

III. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın önerisiyle III.

Cerrahi (tarikat)

Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحية ‎) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi. Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır.

Cedit Zolota

Eski gümüş paralardan birinin adı. III. Ahmet döneminde 90 akçeye tekabül derdi.

Cedit Zincirli

Cedid Eşrefi, (Cedit Zolota), Osmanlı dönemindeki gümüş paralardan biridir. III.

Cedit Zencirli

III. Ahmet döneminde 1726`da Tebriz, Tiflis, ve Revan taraflarında bastırılan 24 ayar altın paralara verilen isim. Günümüzde kullanılan "tırtıl"a, o dönem "Zencir" dendiği için bu ismi almıştır.

Cedit Osmanlı Kuruşu

Tuğralı Kuruş da denir. III. Ahmet döneminde 120 akçeye tekabül ederdi.

Abdülcelil Çelebi

Levni (17. yüzyıl sonları, Edirne- 1732, İstanbul), asıl adı Abdülcelil Çelebi, Lale Devri'nin en tanınmış minyatürcüsüdür. Minyatür sanatına derinliği ve perspektifi getirmiş, yapay, yıldızlı ve canlı renkler yerine daha doğal renkler kullanmıştır.

Nureddin Cerrahi

Nureddin Cerrahi evliyanın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Abdullah'tır. 1671 (H.1082) senesinde İstanbul'da Cerrahpaşa Camiinin karşısındaki Yağcızade Konağında doğdu. 1720 (H.1133) senesinde İstanbul'da vefat etti. Fatih Camiinde kalabalık bir cemaat...

Rabia Sermi Sultan

Rabia Sermi Sultan (1698-1732) Osmanlı padişahı I. Abdülhamit'nın annesi ve Sultan III. Ahmet'in eşiydi.