Etiket: İnsan hakları

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi ya da CEDAW (İngilizce: ``Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women``), Birleşmiş Milletler sözleşmesi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Maddeleri

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Freedom House

Freedom House (Özgürlük Evi), merkezi Washington, D.C.'de olan ve sayılı ülkelerde şubeleri bulunan, kâr amacı gütmeyen, hükümet dışı düşünce kuruluşudur. 1941 yılında, aralarında Wendell Willkie, Eleanor Roosevelt, George Field, Dorothy Thompson ve Herbe...

İnsan haklarının tarihi gelişimi

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

Özgür der

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği, kısaca Özgür-Der, Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in nitlemesi ile 28 Şubat Post Modern Darbesi sürecinde var olan hak gasplarına karşı kuruldu. 1999 yılından bu yana İstanbul merkezli olarak, insan haklar...

Negatif ve pozitif haklar

İnsan hakları dahilinde, bazı filozoflar ve politik bilim insanları, negatif haklar ve pozitif haklar arasındaki farkları belirlemişlerdir. Bu görüşe göre, pozitif hak, kişinin, birisi için bir şey yapmasını ahlaki olarak desteklerken, negatif hak, birisi...

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite

İşkenceye Karşı Komite, Birleşmiş Milletler çerçevesinde 1984 yılında kabul edilip 1987'de yürürlüğe giren İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme uyarınca oluşturulmuş bir komitedir. İşkenceye Karşı K...

İşkenceye Karşı Konvansiyon

İşkenceye Karşı Komite, Birleşmiş Milletler çerçevesinde 1984 yılında kabul edilip 1987'de yürürlüğe giren İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme uyarınca oluşturulmuş bir komitedir. İşkenceye Karşı K...

İşkenceye Karşı Komite

İşkenceye Karşı Komite, Birleşmiş Milletler çerçevesinde 1984 yılında kabul edilip 1987`de yürürlüğe giren İşkenceye Ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme uyarınca oluşturulmuş bir komitedir.

İşkencenin Önlenmesi Komitesi

İşkencenin Önlenmesi Avrupa Komitesi, Avrupa Konseyi çerçevesinde 1987 yılında kabul edilip 1989'da yürürlüğe giren İşkencenin Ve İnsanlıkdışı Veya Onur Kırıcı Muamele Ve Cezanın Önlenmesi İçin Avrupa Sözleşmesi uyarınca oluşturulan bir insan hakları komi...