Etiket: Insecta

Tiphiidae

Tiphiidae, Vespoidea üst familyasına ait arıları içeren bir familyadır. Çoğu türü küçüktür, fakat 30 mm üzerinde büyüklükte de olabilirler.

Küçük kızböcekleri

Küçük kızböcekleri (Zygoptera), yusufçuklardan, birbirinden ayrı olan 4 kanadı ve bunların dinlenme sırasında dik olarak tutulmasıyla ayrılan bir alt takımdır. Kanatlar arkaya doğru birbirinden ayrı olarak yatırılabilir, ancak uçuşları yavaş, pırpır ve gü...

Aporia crataegi

Ak kelebek (Aporia crataegi), hemen bütün meyve ağaçlarında tomurcuk düşmanı sayılan, iri ak kanatları kalın, kara damarlı bir kelebek.

Archaeognatha

Archaeognatha, Insecta sınıfının zıplayan kılkuyruklar olarak da bilinen bir takımı olup önceleri Thysanura ya da kılkuyruklar takımı içine yerleştirilmekte idi, bu iki grubun ortak özelliği karıncık uçlarında kuyruk biçiminde üç adet uzantının yer alması...

Şarap sineği

Drosophila, küçük bir sinek cinsidir. Üyeleri genelde "meyve sineği" olarak adlandırılır.

Üzüm sineği

Drosophila, küçük bir sinek cinsidir. Üyeleri genelde "meyve sineği" olarak adlandırılır.

Çamkese böceği

Çam kese böceği (Thaumetopea pityocampa), Thaumetopoeidae familyasından pul kanatlı zararlı böcek türü.

Zygoptera

Kızböcekleri (Odonata), böcekler (Insecta) sınıfının bir takımı ve bu takımda sınıflanan türlerin ortak adıdır. Dünyanın her yanına yayılmış yaklaşık 5.000 türü bulunan yırtıcı böcek takımıdır.

Yusufçuklar

Yusufçuk (Anisoptera), odonata takımına ait, kanatlarını dinlenmeleri sırasında yanlara açık olarak yatay tutmalarıyla kızböceklerinden ayrılan bir alttakım. Büyük birleşik gözleri, güçlü saydam kanatları, göz alıcı renkleri ve uzunca vücutlarıyla ile tan...

Thaumetopoea pityocampa

Çam kese böceği (Thaumetopea pityocampa), Thaumetopoeidae familyasından pul kanatlı zararlı böcek türü.

Sirke sineği

Drosophila, küçük bir sinek cinsidir. Üyeleri genelde "meyve sineği" olarak adlandırılır.

Posa sineği

Drosophila, küçük bir sinek cinsidir. Üyeleri genelde "meyve sineği" olarak adlandırılır.

Pire (parazit)

Pire, Siphonaptera takımını oluşturan kanatsız, küçük, kan emici 1.600 dolayında böcek türüne verilen genel bir addır. Tropik, astropik ve ılıman bölgelerden kutup bölgelerine kadar yayılmış olan bu böcekler özelleşmiş vücut yapıları sayesinde memelilerin...

Meyve sineği

Drosophila, küçük bir sinek cinsidir. Üyeleri genelde "meyve sineği" olarak adlandırılır.

Mantidae

Mantidae, Mantodea takımının en büyük peygamberdevesi familyasıdır. Tropikal ve subtropikal iklimlerde yaygındırlar.