Etiket: Isfahan

Nereye? (kitap)

Necdet Şen`in Ekim 1997 ile Şubat 1998 arasında karayolu ile İran, Pakistan, Hindistan ve Nepal`e yaptığı yolculuğun öyküsünü anlattığı belgesel roman.

I. Mahmud (Selçuklu)

Sultan Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1094)

ES posthumus

E.S. Posthumus, Los Angeles doğumlu Helmut ve Franz Vonlichten kardeşler tarafından 2000 yılında kuruldu.

E.S. Posthumus

E.S. Posthumus, Los Angeles doğumlu Helmut ve Franz Vonlichten kardeşler tarafından 2000 yılında kuruldu.

Burhan İmad Şah

Burhan İmad Şah (d.Isfahan 1125, ö.1201), İmadşahlar hanedanının son hükümdarıdır. Babası Derya İmad Şah`ın ölümünden sonra 1560 yılında çocuk yaşta tahta geçti. Saltanatı döneminde yönetimde sözü geçen vezir Tuhaf Hal, onu Narnala kalesinde gözetim altın...

İran İslâm Cumhuriyeti

İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Fars Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir.

Sultan Mahmud

I. Mahmud Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı (1092-1093). Bir Karahanlı prensesi olan Terken Hatun Melikşah'tan sonra kendi oğlu Mahmud'un sultan olmasını istiyordu.

Shohre Sajadiyeh

Shohre Sajadiyeh (d. 1969, İsfahan), İranlı kadın yönetmendir. Film yapımı çalışmalarına 1992 yılında İran genç sinemacılar kuşağı içerisinde başladı. Film yönetimi ve sanat eğitimi üzerine aldığı üniversite mezuniyetinin sonrasında kurmaca ve belgesel ça...

Nizamiye Medresesi

Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı. Bkz: Nizamiye Medreseleri

Nizamiye Medreseleri

Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir Nizamülmülk`ün adıyla anılan medreseler. En büyüğü, Bağdat`taki Nizamiye Medresesi olup, İsfahan, Nişapur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul`da benzerleri vardı.

Kianoush Abedi Zamani

Kianoush Abedi Zamani (d. 1980, İsfahan), filmciliğinin altında yatan boyama işleri nedeniyle animasyonla daha çok ilgileniyor. “The Nest of Kindness” Laneye Mehr isimli animesiyle 2001`de Avusturya`da Gümüş Ödül almış olan filmci, çalışmalarına animasyon...