Etiket: IUCN Kırmızı Liste

Çöl ötleğeni

Çöl ötleğeni (Sylvia nana), ötleğengiller (Sylvidae) familyasından bir ötleğen türü.

Yeşil çıvgın

Yeşil çıvgın (Phylloscopus trochiloides), kuzeydoğu Avrupa ve kuzey Asya'da üreyen, ötleğengiller familyasına ait bir kuş türüdür. Ovalarda ve karma ormanlarda yaşarlar.

Yelpazekuyruk

Yelpazekuyruk (Cisticola juncidis), ötleğengiller familyasından küçük bir kuş türü.

Yaprak söğütbülbülü

Yaprak söğütbülbülü (Phylloscopus humei), ötleğengiller familyasına ait küçük bir kuş türüdür.

Turdus migratorius

Amerika nar bülbülü (Turdus migratorius), öz ötücüler (Passeri) alt takımından karatavukgiller familyasına ait bir kuş türü.

Turdoides altirostris

Irak yedikardeşi (Turdoides altirostris), Timaliidae familyasından bir kuş türü.

Trogon viridis

Ak kuyruklu trogon (Trogon viridis), Trogonidae familyasından bir kuş türü.

Tetraogallus caspius

Ürkeklik (Tetraogallus caspius), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü. 5-6 yeşilimsi yumurtalarını yerde kazıyarak yaptıkları yalın yuvalarına yumurtlarlar ve yumurtaların üzerinde sadece dişi kuluçkaya yatar.

Tetrao mlokosiewiczi

Kafkas kara orman tavuğu (Tetrao mlokosiewiczi), orman tavukları (Tetraoninae) familyasına ait bir kuş türü.

Tachyglossus aculeatus

Kısa burunlu dikenli karıncayiyen (Latince: Tachyglossus aculeatus) dikenli karıncayiyengiller (Tachyglossidae) familyasından sadece Avustralya ve Yeni Gine'de rastlanılan bir tek delikli türü.

Tachyglossus

Kısa burunlu dikenli karıncayiyen (Latince: Tachyglossus aculeatus) dikenli karıncayiyengiller (Tachyglossidae) familyasından sadece Avustralya ve Yeni Gine'de rastlanılan bir tek delikli türü.

Sylvia nana

Çöl ötleğeni (Sylvia nana), ötleğengiller (Sylvidae) familyasından bir ötleğen türü.

Sylvia melanothrax

Pullu ötleğen (Sylvia melanothrax), ötleğengiller (Sylvidae) familyasından Kıbrıs'ta yerleşim gösteren bir ötleğen türü.

Sylvia melanothorax

Pullu ötleğen (Sylvia melanothrax), ötleğengiller (Sylvidae) familyasından Kıbrıs'ta yerleşim gösteren bir ötleğen türü.