Etiket: Jean Baudrillard

Postmodern Mimari

Postmodern mimari ilk örneklerinin 1950'lerde başlıdığı varsayılan ve günümüz mimarisinde de de etkisini sürdüren uluslar arası bir üsluptur. Mimarlıkla postmodernitenin habercisi, genellikle modernizmin sahip olduğu uluslar arası üslubun biçimciliğine bi...

Üst gerçeklik

Fransız yazar Jean Baudrillard`la birlikte anılan bir düşünce. Baudrillard, elektronik iletişimin yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, artık televizyon programlarının ya da öteki kültürel ürünlerin göndermede bulunduğu ayrı bir “gerçeklik” olmadığını ileri...

Yapısökümcülük

Yapısöküm veya Dekonstrüksiyon ilk kez post-yapısalcı düşünür Jacques Derrida tarafından burada belirtilen içerikte kullanılan bir terim. Post-modernizmin ve eleştirel kuramın bazı dallarına göre dekonstrüksiyon, bir metnin, bir veya daha fazla "ses" ile...

Simulakr

Simulakrum (çoğulu Simulakra) doğadaki cansız maddelerin kendiliğinden, bir anda veya zamanla bir canlıya benzer biçim almasına ve bu tür oluşumlara verilen addır.

Simulakrum

Jean Baudrillard'a göre orijinali, gerçeği, ilk örneği olmayan; kendisi zaten kopya olan bir şeyin kopyasını anlatan terim.

Postmodern durum

Jean-François Lyotard 'ın, aynı adlı kitabında ( Postmodern Durum ) tanımlayıp ortaya koyduğu ve modernizm-sonrası diyebileceğimiz bir süreci ifade etmek için kullandığı tanımlama. Buna göre, postmodernizm belli bir dönemin ya da çağın adlandırması olma...

Alan Sokal

Alan David Sokal (doğum yılı 1955) New York Üniversitesi matematik bölümünde profesör. Doktorasını 1981 yılında Princeton Üniversitesi'nden aldı.