Etiket: Jeoloji

Yerkabuğunu Oluşturan Taşlar

Yerkabuğunun ana malzemesi taşlardır. Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı, doğal maddelere taş ya da kayaç denir. Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır. Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özel...

İndüktif kuplaj

İndüktif kuplaj, prospeksiyon jeofiziği yöntemlerinden elektrik arama çalışmaları amacı ile yapılan self potansiyel (SP) ölçümlerinde karşılaşılan problemlerden bir tanesidir. Bu durum şöyle tanımlanabilir:

Yellowstone Kalderası

Yellowstone Kalderası bir volkanik kaldera (Yellowstone Milli Parkı, ABD).

Sıradağlar

Sıradağ birçok dağın birleşmesiyle oluşan dağ topluluğudur. Bir sıradağı diğerinden ırmaklar ve ona benzer yeryüzü şekilleri ayırır.

Sıra dağ

Sıradağ birçok dağın birleşmesiyle oluşan dağ topluluğudur. Bir sıradağı diğerinden ırmaklar ve ona benzer yeryüzü şekilleri ayırır.

Süper yanardağlar

Süper yanardağlar bilinen en büyük volkanlar olup „normal“ yanardağların hilâfına magma haznesinin büyüklüğünden dolayı patlamalardan sonra bir volkan konisi yerine yerde dev boyutlarda kalderalar (göçükler) oluştururlar.

Süper yanardağ

Süper yanardağlar, geniş çanakları olan, kıtasal yıkım ve küresel iklim değişiklikleri yaratma potansiyelleri bulunan yanardağ sınıfına verilen addır. Bu sınıftaki yanardağlara aday olarak Yellowstone Milli Parkı ve Toba Gölü gösterilebilir, ancak kesin b...

Palinolog

Botanik biliminin bir alt dalı olan palinoloji, polen sporlarını araştıran bilim dalının adıdır. Palinoloji terimi ilk kez Hyde ve Williams tarafından 1944'de kullanılmıştır.

Oseonografya

Oseonografya, oşinografi ya da okyanusbilim; okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır.

Osenografya

Oseonografya, oşinografi ya da okyanusbilim; okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalıdır.

Greyzer

Kaynaç (veya gayzer), düzenli veya düzensiz aralıklarla, suları yukarı doğru fışkırarak patlama yapan bir sıcak su kaynağı. Gayzer sözcüğü İzlanda'daki bir kaynaç olan Gjósa'nın adından türemiştir.

Desembarco del Granma National Park

Küba`nın güneybatısında, Cabo Cruz`da bulunan bu bölgede merdiven gibi basamak basamak yükselmiş eski deniz dibi katmanları bulunur. Jeolojik değişimleri , günümüzde de süren bu karstik katmanlar, yeraltı ırmaklarını ve mağaraları da içeren kireçtaşından...

Depresyon (jeoloji)

Jeolojide depresyon çevresine göre çökmüş bir yeryüzü şeklini tanımlamak için kullanılır. Depresyonun oluşmasında çok değişik mekanizmalar rol alabilir ve depresyon çok değişik terimlerle açıklanabilir.

Bilgi yönetim kuramı

Bilgi, suje ile obje arasındaki ilişkiden doğan her türlü üründür.

Batı anadolu horst-graben sistemi

Türkiye` de meydana gelen büyük depremlerin önemli bir bölümünün Batı Anadolu`da kümelendiği görülmektedir. Buranın jemorfolojisini yansıtan horst-graben sistemi kabaca doğu-batı uzantılıdır. Günümüzde aktif olan bu faylar, Batı Anadolu`daki depremlerin m...