Etiket: Köroğlu

Halk şiiri

Halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hakediyor.Ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri herşeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler h...

Köroğlu, Şenkaya

Köroğlu, Erzurum ilinin Şenkaya ilçesine bağlı bir köydür.Köyün tarihini bilmeyenlerin, varsayımlara dayanarak köyün tarihi hakkında yazı yazmalarını doğru bulmuyoruz.Köyümüzde hiçbir zaman ermeniler yaşamamıştır.Ermeniler Köyümüzde toplu katliam yapmak v...

Köroğlu, İnebolu

Köroğlu, Kastamonu ilinin İnebolu ilçesine bağlı bir köydür.

Köroğlu, Çarşamba

Köroğlu, Samsun ilinin Çarşamba ilçesine bağlı bir köydür.

Köroğlu, Zonguldak

Köroğlu, Zonguldak ilinin Kilimli ilçesine bağlı bir köydür.

Danişmentname

Dânişmendnâme; Anadolu'nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır. XI.

Üç Anadolu Efsanesi

Üç Anadolu Efsanesi Yaşar Kemal`in destansı romanlarından.

Üzeyir Hacıbeyov

Üzeyir Abdul Hüseyin oğlu Hacıbeyov (1885 - 1948), Azerbaycanlı besteci.

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu (1901 - 1970), Türk gazeteci ve yazardır.

Dadaloglu

Dadaloğlu, (gerçek adı: Veli) Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türkmenlerini iskan politikasına tepki olarak tanınmış bir Halk ozanıdır. 18. yüzyılın son çeyreğinde Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doğup 19. yüzyılın ortalarında öldüğü bilinmektedir.

Köroğlu Destanı

Türk Destanları içinde en geç teşekkül eden, diğerlerine göre çok yeni bir destanıdır. Türklerin, bu günkü büyük ve son yurdumuzun olan ve bunun içinde de her Türk için çok büyük bir değer taşıması, üzerinde hayatından fazla titremesi lazım gelen Anadolum...

söylence

Söylence ya da Efsane yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öyküler. Söylencelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapm...

Koçaklama

Halk Edebiyatı nazım türlerindendir. Kahramanlık ve savaş konularını işleyen şiirlere verilen addır. Kucaklamalarda yiğitler övülür, savaşlarda gösterilen kahramanlıklar dile getirilir. Genellikle onbirli hece vezniyle söylenir. Sekizli hece vezniyle de s...

efsane

Söylence ya da Efsane yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öyküler. Söylencelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapm...