Etiket: Kübizm

Avignonlu Kızlar

Avignonlu Kızlar, Picasso'nun yağlıboya tablosudur. Kübizmin ve modern sanatın doğuşunu simgelemektedir.

Ard izlenimcilik

Fransa`da, İzlenimciliğin kurallarına tepki olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru doğdu. Ard İzlenimciliğin temsilcileri olan sanatçılar, sanat yaşamlarına izlenimcilikle başlamışlardır. Ancak bu izlenimcilik akımının kimi sınırlamalarını aşmak ve resimleri...

Paris ekolü

Paris Okulu (Fransızca: École de Paris), Batı sanatında, yirminci yüzyılın ilk yarısında Paris'te yerleşik olan, benzer akımlarda yer almış sanatçıları anlatmak üzere kullanılan bir terimdir. I. Dünya Savaşı öncesinde Paris'te bulunan Pablo Picasso, Marc...

Paris Okulu

Paris Okulu (École de Paris), Batı sanatında, yirminci yüzyılın ilk yarısında Paris'te yerleşik olan, benzer akımlarda yer almış sanatçıları anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.

Ossip Zadkine

Ossip Zadkine (14 Temmuz, 1890 - 25 Kasım, 1967) Yahudi Ruslarından heykeltraş ve ressam.

Kübizm Manifestosu

Kübizm'in kuramsal dayanağı Gertrude Stein, Alfred Jarry ve Guillaume Apollinaire gibi yazar ve şairlerin yapıtlarında yer almaktadır. Picasso, Stein'in yeni gelen çağı "Her şeyin paramparça olduğu, yıkıma uğradığı ve yalnızlığa terk edildiği" bir çağ ola...

Soyut sanat

Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır.

Soyut resim

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir.

Roy Lichtenstein

Roy Lichtenstein 27 Ekim 1923 Manhattan`de doğdu, 29 Eylül 1997 Manhattan`de öldü; Amerikalı Pop Sanatçısı.

Post-empresyonizm

Fransa'da, İzlenimciliğin kurallarına tepki olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru doğdu. Ard İzlenimcilik'in temsilcileri olan sanatçılar, sanat yaşamlarına izlenimcilikle başlamışlardır.

Nonfigüratif sanat

Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır.