Etiket: Küresel ısınma

Nanokristaller ile ayarlanabilir beyaz ışık üretimi

Nanokristaller ile ayarlanabilir beyaz ışık üretimi, dünyada ilk kez, Bilkent Üniversitesi, `Fizik` ve `Elektrik-Elektronik Mühendisliği` bölümleri öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir ile araştırma grubu tarafından gerçekleştirdi.

Sonsuz güç

Erke Dönergeci, Erke Araştırmaları ve Mühendislik A.Ş.'nin geliştirdiğini iddia ettiği düşük bir başlama enerjisi ile sonsuz enerji üretebilen makina. Firma, 21 Kasım 2006 tarihinde düzenlediği bir basın toplantısıyla Erke Dönergeci'ni "çağın buluşu" adı...

Nilgün İleri Köseoğlu

Nilgün İleri Köseoğlu,   (d. 1959, Akşehir, Konya)   Ressam.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu ya da kısaca Küresel BAK, Haziran 2003`te tüm dünyada Tarık Ali, Howard Zinn gibi aydınlar tarafından imzaya açılan bir metnin Türkiye`de de imzaya sunulmasıyla kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Örgütün öncelikli hedef...

Küresel BAK

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu ya da kısaca Küresel BAK, Haziran 2003'te tüm dünyada Tarık Ali, Howard Zinn gibi aydınlar tarafından imzaya açılan bir metnin Türkiye'de de imzaya sunulmasıyla kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Örgütün öncelikli hedef...

Kuresel isinma

Küresel ısınma, başlıcası atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. İklim sistemi içsel ve insani etkiler, Gü...

Kloroflorokarbon gazları

Klorofloro karbon gazı atmosfere parfümlerden yayılır. Ozon ile tepkimeye girerek, ozon tabakasını deler. Sera gazlarından olan klorofloro karbon Küresel ısınmanın da başlıca sebeplerindendir.

Klorofloro karbon

Klorofloro karbon, gazı atmosfere parfümlerden yayılır. Ozon ile tepkimeye girerek, ozon tabakasındaki ozon ile reaksiyona girerek parçalanmasına neden olur.

Global Warner

Global Warner (Küresel Uyarıcı), önce çalışmalarına Türkiye`de karadan başlayıp, daha sonra tüm dünyayı küresel ısınmaya karşı uyarmak, bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla yola çıkacak bir yelkenlidir.

Çevre felaketleri

Çevre felaketi, doğadaki çeşitli unsurlar ile onlarla dolaylı ya da dolaysız olarak ilgili başka unsurlara insan eliyle verilen zarara bağlı gelişen felakettir.

Ortalama Deniz Seviyesi (ODS)

Ortalama Deniz Seviyesi (ODS) deniz seviyesinin uygun bir referans yüzeyine göre olan yüksekliğidir.

Küresel iklim

Küresel iklim, bugüne kadar tam açıklık getirilmemiş bir kavramdır, ama kabaca anlatmak gerekirse, dünya atmosferi`nin ve gezegen yüzeyi`nin tümü`nün ortalama ısı, yağmur, yel aşırılığı ve benzer niteliklerini ifade etmesi amaçlanmştır. Bu anlatım, iklim...

Global ısınma

Küresel ısınma, başlıcası atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. İklim sistemi içsel ve insani etkiler, Gü...