Etiket: Kütle

Çizgisel momentum

Klasik mekanikte momentum ya da devinirlik (çoğul momenta; SI birimi kg·m/s ya da eşdeğer olarak, N·s), bir nesnenin kütlesi ve hızının çarpımıdır; (p = mv). Hız gibi, momentum da vektörel bir niceliktir, yani büyüklüğünün yanı sıra bir yöne de sahiptir.

Yerçekimi sabiti

Gravitasyon sabiti ya da yerçekimi sabiti, evrensel kütleçekim yasasında G harfi ile ifade edilen fiziksel sabittir. Popüler üniteler kullanılarak değeri aşağıdaki şekillerde gösterilebilir.

Gravitasyon sabiti

Kütleçekim sabiti yaklaşık 6,67x10ˉ¹¹ değerine sahiptir ve de G harfi ile gösterilir. Kütleçekimi kuvveti hesaplarına katılan fiziksel bir sabittir.

Gezegenimsi bulutsusu

Gezegenimsi bulutsu, başlangıç kütlesi sekiz Güneş kütlesinden az olan bir yıldızın hafif patlama, kırmızı dev yıldızlarının dış katmanlarını atması, sonucunda oluşan gaz bulutuna verilen isimdir. Yıldızın geçirdiği değişim sonucu yıldızlararası ortama at...

Doğrusal momentum

Klasik mekanikte momentum ya da devinirlik (çoğul momenta; SI birimi kg·m/s ya da eşdeğer olarak, N·s), bir nesnenin kütlesi ve hızının çarpımıdır; (p = mv). Hız gibi, momentum da vektörel bir niceliktir, yani büyüklüğünün yanı sıra bir yöne de sahiptir.

39 Laetitia (Göktaşı)

39 Laetitia, 5 Şubat 1856 tarihinde J. Chacornac tarafından bulunan büyük ana kuşak göktaşlarından (asteroit) biridir.

38 Leda (Göktaşı)

38 Leda, 12 Ocak 1856 tarihinde J. Chacornac tarafından keşfedilen büyük ve koyu renkli bir ana kuşak göktaşıdır.

37 Fides (Göktaşı)

37 Fides, 5 Ekim 1855 tarihinde R. Luther tarafından bulunan büyük ana kuşak göktaşlarından (asteroit) biridir.

Temel birim

Temel birimler fiziksel büyüklükleri ölçmekte kullanılırlar ve bunlardan herbir diğer birim türetilebilir.

Kara delikler

Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana...

Güneş kütlesi

Güneş kütlesi, gökbilimde yıldız ve gökadaların kütlelerini ifade etmek için kullanılır. Güneş`in kütlesine eşit ve Dünya`nın kütlesinin 332.950 katıdır:

Gliese 581

Gliese 581, Terazi takımyıldızında bulunan kırmızı cüce bir yıldızdır. Bilinen 6 gezegeni vardır.