Etiket: Kıl

Seramik sağlık gereçleri

Seramik sağlık gereçleri, seramikten yapılmış ve genellikle banyo ve tuvaletlerde kullanılan aşağıdaki malzemelere verilen addır. Bu malzemelerin en önemli özelliği kil, kaolen, kuvars, feldspat gibi inorganik maddelerin akışkan çamur haline getirilip, al...

Rendzina topraklar

Koyu renkte killi ve kireçli topraklarda daha fazla görülen toprak çeşididir. Sıklıkla karbon kayalarının (Dolamit, Limonit) üzerinde bulunan topraklardır. Humus bakımından zengin topraklardır.

Hepatoskopi

Hepatoskopi, Babillilerin, kehanet için kullandıkları bir yöntem. Genellikle kuzu ve keçi ciğeri olmak üzere hayvan karaciğerlerinin incelenmesine dayanır.

Banaz Ovası

Banaz Ovası, Uşak ilinde yer alan ova. Ovanın oluşumu ve gelişimi Uşak`ın diğer ovası olan Uşak Ovası ile hemen hemen aynıdır.

Alcea rosea

Gülhatmi (Alcea rosea), ebegümecigiller (Malvaceae) familyasından çok yıllık otsu, çiçekli bir bitkidir. 2-2,5 metreye kadar boylanabilir.

Albinoluk

Albino ya da albinizm, soydan geçen bir metabolizma hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyanlara albinizm ya da albino denir.

Uşak Ovası

Uşak Ovası, Uşak ilinde yer alan 70 km<sup>2</sup>`lik bir alana yayılmış ova. Tamamen Neojen formasyonları içerisinde açılmış bir akarsu ovasıdır. Ova, alüvyal bir partaj halindedir. Uşak ilinin doğusundaki esas alüvyal alan 10 km uzunluğunda...

Tüy dökücü krem

Tüy dökücü kremler, istenmeyen tüylerin üzerine uygulanarak onları geçici olarak yok eden kozmetik ürünlerdir. Bir çeşit depilasyon yöntemidir. Kılın protein yapısını bozarak dökülmesini sağlar.

Toprak çeşitleri

Kabaca 7 çeşit toprak vardır. Topraklar ana başlıklar altında şöyle özetlenebilir.1-Taşlı topraklar; Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.

Resim kalemleri

Kalem, yazı yazmakta ve (bazı türleri) resim yapmakta kullanılan, genellikle ince bir çubuk şeklindeki araç.

Pilonidal sinüs

Pilonidal sinüs kuyruk sokumunda deri altında oluşan içi kıl dolu iltihaplı yollardır. ``Sinüs``, yolu vücutta bulunan anormal bir kanaldır, genelde derinde bulunan enfeksiyon yerinden deri yüzeyine kadar uzanır. ``Pilonidal`` kıl yuvası demektir ve pilon...

Cip hastalığı

Pilonidal sinüs kuyruk sokumunda deri altında oluşan içi kıl dolu iltihaplı yollardır. Sinüs, yolu vücutta bulunan anormal bir kanaldır, genelde derinde bulunan enfeksiyon yerinden deri yüzeyine kadar uzanır.

Cilâlı Taş Devri

Cilâlı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı), tarihöncesi çağlardan biridir.

Büyükçekmece Gölü

Çatalca’nın güneyinde Küçükçekmece Gölü’nün 12 Km. batısında bulunan göl, Büyükçekmece adını taşımasına karşın 12 Km2′lik yüzölçümüyle, 16 Km2′ye yakın Küçükçekmece Gölü’nden daha küçüktür. Göl çoğu yerde sığ, bataklık ve deniz seviyesindedir....