Etiket: Kızılcık

Ludogorie

Deliorman (Bulgarca: Лудогорие Ludogorie) Aşağı Tuna Ovası'nda yer alan; Rusçuk, Razgrad, Silistre, Şumnu ve Dobriç şehirlerini de kapsayan geniş bir bölgedir. Bu bölge hala Türklerin yoğun olarak oturdukları yerlerden biridir.

Kızılcık tarhanası

Kızılcıktan yapılan bir çorba malzemesi ve bu malzemeden yapılan çorbanın adıdır. Olgun kızılcıkların unla hamur yapılıp kurutulması sonucu eldeedilir.

Kızılcık, Mazgirt

Kızılcık, Tunceli ilinin Mazgirt ilçesine bağlı bir köydür.

Kızılcık, Karasu

Kızılcık, Sakarya ilinin Karasu ilçesine bağlı bir köydür.

Kızılcık, Düzce

Kızılcık, Düzce ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Kızılcık, Ardanuç

Kızılcık, Artvin ilinin Ardanuç ilçesine bağlı bir köydür.

Cornaceae

Kızılcıkgiller (Cornaceae), Cornales takımına ait, genelikle kısa boylu ağaçcıkları kapsayan bir familyadır. Familya üyelerinin basit ve karşılıklı dizilmiş yaprakları vardır.

Cornus mas

Kızılcık ya da ergen, (Cornus mas), kızılcıkgiller (Cornaceae) familyasından bir ağaç türü. En fazla 5–8 m boy yapar.

Deliorman

Deliorman (Ludogorie), Bulgaristan'ın Kuzeydoğusunda bulunan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı geniş bir bölgedir.Resmi olarak bir bölge olmamakla birlikte, yerliler tarafından verilmiş bir isimdir. Deli orman denmesinin sebebi bölgedeki sık ormanlardır.

kızılcıkgiller

Kızılcıkgiller (Cornaceae), Cornales takımına ait, genelikle kısa boylu ağaçcıkları kapsayan bir familyadır. Familya üyelerinin basit ve karşılıklı dizilmiş yaprakları vardır.

Yalova

Yalova yöresi, Türkler'den önce Roma - Doğu Roma (Bizans)'ya, daha önce de Bitinya'ya bağlıydı. Bitinya'yla ilgili Bizans arşivlerinin hemen hemen tamamının kaybolmuş olması, bu bölgenin Osmanlı fethi öncesindeki durumunun bilinmesini zorlaştırmaktadır. A...