Etiket: Kadı

Şuhûdü’l Hâl

Osmanlı Devleti`nde Kadıların bir diğer yardımcısı veya yardımcıları mahkemelerde yargılamaya bir

Şer’îyye Sicilleri

Şer’iyye sicilleri

Abdürrahman Eşref

Abdürrahman Eşref (ö. 1748), Osmanlı alim ve divan şairidir.

Ahmet Dai

Ahmed-i Dâi

Ahmed-i Dâ'i

Ahmed-i Dâ`i, 14. yüzyılın ikinci yarısıyla, 15. yüzyılın başında yaşamış olan, çok eser vermiş alim bir şairdir.

Kadı, Yıldızeli

Kadı, Sivas ilinin Yıldızeli ilçesine bağlı bir köydür.

Şeriyye sicili

Şeriye Sicili

Şer'iyye Sicilleri

Şer'iyye Sicili

Şer`iyye Sicili, Osmanlı Devleti`nin adalet temsilcileri olan kadıların, vazifelerinin gereği bulundukları yerlerde içtimaî, iktisadî, siyasî ve askerî hayatın bütün yönleri ile kayıt altına aldıkları defterlere denir. Geniş yetki ve görevleri dolayısıyla...

Tirevi Ahmet Efendi

Tirevi Ahmed Efendi (d. 1686, Tire - ö.

Seyh bedrettin

Şeyh Bedreddin Mahmud veya Simavnalı Bedreddin İslâm tasavvufunun Vahdet-i Vücud okuluna mensup Osmanlı mutasavvıfı, filozofu ve kazaskeri Şeyh Bedreddin İsyanı diye bilinen dini ve siyasi ayaklanmanın lideridir.

Osmanzâde Taib