Etiket: Kafkas

Azeri müziği

Azeri müziği, Kafkas, Orta Asya ve İran ağırlıklı etkileri görülür.

Azerbaycan müziği

Azeri müziği, Kafkas, Orta Asya ve İran ağırlıklı etkileri görülür.

Abasklar

eksikAbhazların atası olan Kafkas halkı. Batı Kafkasya`da, Kolhida`nın kuzeyinde otururlardı. Bizans kaynaklarında yurtlarından Abasgia diye söz edilir. Absûa ya da Absne, güney kolları ise Apsil diye adlandırılan Abasgia halkı, 546 yılında hristiyan, dah...

Tar (çalgı)

Tar, uzun saplı, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve bazı Kafkas ülkelerinde kullanılan telli bir çalgı aletidir. ``Tar`` (تار) kelimesi, Farça`da "tel" anlamına gelir. Tar, tıpkı sitar ve dutar gibi, gitarın...

Terekeme (halk oyunu)

Terekeme folklor oyunu, 1 bayan ve 1 erkek tarafından oynanan, bayanların zerafetinin erkeklerin ise cesur duruşlarının ağır bir hava ile gösterildiği oyundur.Benzer oyun ve oyunda giyilen kıyafetler, Kafkasyanın Türk olsun ya da olmasın tüm etnik unsurla...

Kıpçak öbeği

Kıpçak grubu veya Kıpçak dilleri, Türk dillerinin bir koludur. Yaklaşık 30 milyon kişi bu gruba ait dillerden birini konuşur.

Kıpçak dilleri

Kıpçak grubu veya Kıpçak dilleri, Türk dillerinin bir koludur. Yaklaşık 30 milyon kişi bu gruba ait dillerden birini konuşur.

Kıpçak dil grubu

Kıpçak grubu veya Kıpçak dilleri, Türk dillerinin bir koludur. Yaklaşık 30 milyon kişi bu gruba ait dillerden birini konuşur.

Kıpçak Grubu

Kıpçak grubu veya Kıpçak dilleri, Türk dillerinin bir koludur. Yaklaşık 30 milyon kişi bu gruba ait dillerden birini konuşur.