Etiket: Kafkas dilleri

Kafkas Dil Ailesi

Kafkas dilleri, Kafkasya'nın yerli halklarının konuştuğu ve belli başlı dil aileleriyle yakınlığı olmayan dil grubu. Kuzey Kafkas dilleri ve Kartveli dilleri de denen Güney Kafkas dillerinden oluşur. Kuzey Kafkas dilleri ayrıca Kuzeybatı Kafkas dilleri

İnguşça

İnguşça, çoğunluğu İnguşetya`da yaşayan İnguşların konuştuğu dildir. Kafkas dillerinin Kuzeydoğu Kafkas dilleri öbeğine bağlıdır.

Rutul

Rutullar, Rusya'ya bağlı Dağıstan'da yaşayan küçük bir yerli halk.

Nah-Dağıstan dilleri

Lezgince

Lezgice veya Lezgince, Dağıstan’ın güneyinde ve Azerbaycan’ın kuzeyinde Lezgilerin konuştuğu dil. Kafkas dillerinden biridir.

Dargince

Dargince, Kuzeydoğu Kafkas dillerinden biri olup Nah - Dağıstan dil öbeğinden Lak - Dargin dalına girmektedir. Dargin dilinin birinci dereceden akrabası olan dil Lakça'dır ve ondan sonra Avarca, Andi - Dido dilleriyle, Lezgice, Tabasaranca dillerine aynı...

Dargice

Dargince, Kuzeydoğu Kafkas dillerinden biri olup Nah - Dağıstan dil öbeğinden Lak - Dargin dalına girmektedir. Dargin dilinin birinci dereceden akrabası olan dil Lakça'dır ve ondan sonra Avarca, Andi - Dido dilleriyle, Lezgice, Tabasaranca dillerine aynı...

DARGİ DİLİ

Abhazca Dili

Abhaz dili

Abhazca (Abhazca: Аҧсуа бызшәа, aphsua bızşwa veya аҧҫшәа, aphɕşwa ), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Esas olarak Abhazya ve Türkiye’de konuşulur.

Lezgiler

Lezgiler veya Lezginler, çoğunluğu Dağıstan`ın güneyinde ve Azerbaycan`ın kuzeyinde yaşayan Kafkas halkı. Konuştukları dil olan Lezgice, Kafkas dilleri ailesinin Kuzeydoğu Kafkas dilleri öbeğine bağlıdır. 1989 sayımına göre Sovyetler Birliği`ndeki Lezgi n...

Lakça

Lakça veya Lak dili (Lakça: лакку маз, lakku maz). Dağıstan’da, Lakların konuştuğu dil.

Kuzeydoğu Kafkas dilleri

Kuzeydoğu Kafkas dilleri veya Nah - Dağıstan dilleri. Kafkasya'nın doğu kesiminde konuşulan, Kafkas dilleri ailesine bağlı dil öbeği.

Abhazca

Abhazca, Abhazların konuştuğu Kuzeybatı Kafkas dili.

Kartveli dilleri

Kartveli dilleri (Gürcüce: ქართველური ენები / Kartveluri enebi) , Kafkas dillerine bağlı ve Kafkas Dağlarının güneyinde konuşulan Gürcüce, Megrelce, Lazca ve Svanca'...