Etiket: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Ses (sendika)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Merkezi Ankara'da olan bir Sivil toplum kuruluşu'dur. Kısa adıyla SES, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü bir sendika olup, buralarda görev yapan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin (Hekim,...

KESK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, kısaltması KESK olan 8 Aralık 1995'te kurulan memur sendikaları konfederasyonu. İlk olarak 28 Mayıs 1990 yılında eğitim emekçileri EĞİTİM-İŞ’i (Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri Sendikası) kurdu.

Hayri Kozanoğlu

Hayri Kozanoğlu, endüstri mühendisi, iktisatçı. ÖDP´nin eski genel başkanı.