Etiket: Kanun

Murphy yasaları

Murphy Kanunları , Amerikalı mühendis Edward A. Murphy, jr.

Murphy Kanunları

Murphy Kanunları (ing.Murphy`s Law) Amerikalı mühendis Edward A. Murphy, jr. tarafından, başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine ortaya konan özdeyişlerdir.

Hırsızlık nedir

Hırsızlık, yazılı kanunlar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan bir taşınır malı, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden menfaat temin etme işidir.Tüm dinler tarafından da yasaklanmış bir olaydır. Ekonomik değeri olan her türl...

Halil Altınköprü

Halit Altınköprü, (d. 1971, Siverek), Türk müzisyen.

Anayasalar

Ast subaylık

Astsubay, silahlı kuvvetlerde emir-komuta, eğitim, sevk, bakım, muharebe gibi çok çeşitli görevleri yerine getiren er ve erbaşlardan kıdemli, subaydan kıdemsiz rütbeli asker.

Aacayipsin (albüm)

Aacayipsin, Tarkan'ın 1994 çıkışlı ikinci stüdyo albümüdür. Albüm Avrupa ve Asya'da bazı ülkelerde yayımlanmıştı.

Şurayıdevlet

Davalara bakmak, hazırlanan kanun ve imtiyaz mukaveleleri üzerinde düşüncelerini bildirmek gibi vazifeleri olan ve üyeleri meclis tarafından seçilen yüksek kuruldur.

Şeriye ve Evkâf Vekâleti

Osmanlıda kanunların şeriata uygunluğunu denetleyen bakanlık (Ş.İslamlık)

İçtihadı Birleştirme Kararları

İçtihadı Birleştirme Kararları, Resmi Gazete'de yayınlanan, benzer konularda bağlayıcı niteliği bulunan, daireler arası yorum farklıları sonucu ortaya çıkabilecek görüş ayrılığının hukuk güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek için belirli bir içtihadın...