Etiket: Kapitalizm

Üçüncü görüş

"Üçüncü Görüş", kapitalizm ve komünizm karşıtı siyasi görüşe verilen isimdir. Kapitalizm ve komünizm karşıtı üçüncü görüşçüler kendilerinin sağ veya sol siyasi görüşün dışında olduklarını savunurlar.

Ülkücülük (politika)

Ülkücülük, (Dokuz Işık Doktrini'nin bir ilkesi) olarak Alparslan Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinde yürütülen teşkilatlanmanın adıdır.

Ülkücü hareket

Ülkücülük, (Dokuz Işık Doktrini'nin bir ilkesi) olarak Alparslan Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi çizgisinde yürütülen teşkilatlanmanın adıdır.

Yenibütün Şiir Manifestosu

Aralık 1987`de Veysel Çolak, Metin Cengiz, Seyyit Nezir, Hüseyin Haydar ve Tuğrul Keskin imzalarıyla yayımlanan Yenibütün Şiir Manifestosu 20.yy Türk Edebiyatında yayınlanan son manifestodur. Seyyit Nezir`in ``İnsanın Beyaz Kokusunda`` adlı kitabında yer...

Protestan Reformu

16. yüzyılda Batı Avrupa`da Katolik Kilisesi ne karşı yapılmış bir harekettir. Bu reform hareketinden sonra yeni bir hristiyanlık mezhebi olan Protestanlık ortaya çıkmıştır.

Negatif özgürlük

Felsefi olarak negatif özgürlük kavramı, bireyin başkaların otoritesine maruz kalmadan özgür olması anlamına gelir. Bu negatif anlayışta, kişinin, etkinliğini kimse tarafından karışılmadan özgürce gerçekleştirebileceği düşünülür.

Narodniki

Narodnik (Rusça: Народничество, Narodniçestvo diye okunur) Halkın Dostları) Narod (Народ) "halk" sözcüğünden türemiştir. Rusya İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sosyal-devrimci bir hareketti.

Narodnik

Narodnik (Rusça: Народничество, Narodniçestvo diye okunur) ``Halkın Dostları``) Narod (Народ) "halk" sözcüğünden türemiştir. Çarlık Rusyası`nda 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sosyal-devrimci bir hareketti. Bu hareke...

Narodizm

Narodnik (Rusça: Народничество, Narodniçestvo diye okunur) Halkın Dostları) Narod (Народ) "halk" sözcüğünden türemiştir. Rusya İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan sosyal-devrimci bir hareketti.

Marx'ın insan doğasına dair teorisi

Marx'ın insan doğası kuramı onun kapitalizm eleştirisinde, komünizm anlayışında ve onun tarihi materyalist kavrayışında çok önemli bir yer tutar. Marks, ne var ki, "insan doğası" sözcüğünü değil de genellikle 'tür oluşu' veya 'tür varlığı' olarak çevrilen...

Marks'ın insan doğasına dair teorisi

Marx'ın insan doğası kuramı onun kapitalizm eleştirisinde, komünizm anlayışında ve onun tarihi materyalist kavrayışında çok önemli bir yer tutar. Marks, ne var ki, "insan doğası" sözcüğünü değil de genellikle 'tür oluşu' veya 'tür varlığı' olarak çevrilen...

Kapitalizim

Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; yatırım, gelir dağılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının arz ve talebin buluştuğu piyasa ekonomisi tarafından belirlendiği sosyal ve ekonomik sistemdir. Bu sistem...

Gotha Programı'nın Eleştirisi

Gotha Programı`nın Eleştirisi, Karl Marks ve Fredrick Engels`in yakın işbirliği içerisinde bulundukları Alman Sosyal Demokrat Hareketi`nin Eisenach grubuna 1875`in Mayıs ayının ilk haftalarında Marks`ın yolladığı bir mektuba dayanan bir belgedir. Marks`ın...