Etiket: Karışım

şarlatanlık

Şarlatanlık, tıp, eczacılık, veterinerlik veya dişhekimliği üzerine herhangi bir eğitim ve lisansı olmadığı halde bu meslekleri icra eden sahtekarlar için kullanılan bir hukuk terimidir.

ekstraksiyon

Ekstraksiyon, bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi, çözen fakat çözelti ya da süspansiyondaki çözgen ile karışmayan bir başka organik çözgen yardımıyla ayırmaktır. Kimyada bilinenin aksine bir saflaştırma değil ayırma yöntemi olarak kull...

doz

Doz, teşhis, hastalıklardan korunma veya tedavi amacı ile yalnız veya karışım halinde kullanılan ilacın bir defada veya bir günde tehlikesizce kullanılabildiği miktar. Tedavi etkisi gösterebilecek ilaç miktarına da tedavi dozu denir. İlaç bu dozdan daha d...