Etiket: Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti

Mostovski rayon

Mostovki rayonu (Rusça: Мостовский район), Rusya Federasyonu'nda Krasnodar Kray'a bağlı rayon (Türkçe: ilçe).

Karaçay-Çerkesya

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti; Kuzey Kafkasya'da bulunan, Rusya Federasyonu üyesi bir cumhuriyettir. Yüzölçümü 14.100 km²'dir.

Adıge

Batı Çerkesleri ya da Batı Adığeleri, Kuzey Çerkesleri veya Adigeyler, Adigeler (Batı Çerkesçesi Адыгэхэр), Çerkeslerin bir kolu olan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey Cumhuriyeti ile Krasnodar Krayı ile Çerkes Sürgünü'nde Çarlık Rusyası döneminde Kafk...

Çerkesce (Kabartayca)

Çerkesçe(Kabartayca),Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti`nde konuşulan Adigece.Çerkesçe,Adıgecenin doğu kolu olan Kabartaycanın Asıl Kabartay lehçesini kullanır.Yazılı biçim Asıl Kabartaycanın Baksan ağzından geliştirilmiş olup Kabardey-Balkar Cumhuriyeti ile Kara...

Karaçaylar

Karaçaylar veya Karaçaylılar (Karaçay-Balkarca: Къарачайлыла - Karaçaylıla veya таулу - tawlu "dağlı", pl. таулула - tawlula; Ethnonym.: Алан - Alan, pl.

Karaçayca

Karaçayca, Karaçay halkı tarafından konuşulan bir dildir. Dil, Altay dil grubunun Kıpçak bölümüne aittir.

Dima Bilan

Müzisyen

Nogaylar

Adını, Altın-Ordu Devleti'nin (1223-1502) büyük kumandanlarından "Nogay"'dan (ölm. 1299) alan ve bu devletin çöküşünden sonra kurulan Nogay Hanlığı, Volga'dan İrtiş'e ve Hazar Denizi'nden Aral gölüne kadar uzanan sahaları içine alıyordu. Merkezi, Yayık ne...

Adige

Batı Çerkesleri ya da Batı Adığeleri, Kuzey Çerkesleri veya Adigeyler, Adigeler (Batı Çerkesçesi Адыгэхэр), Çerkeslerin bir kolu olan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey Cumhuriyeti ile Krasnodar Krayı ile Çerkes Sürgünü'nde Çarlık Rusyası döneminde Kafk...