Etiket: Karaciğer

Mikrosistin

Mikrosistinler, bir grup siyanobakteri cinsi tarafından üretilen bir grup siklik heptapeptit hepatotoksinlerdir. Bu siyanobakteri cinslerinin en tanınmışı Mikrosististir.

Lipit düşürücü ilaç

Lipit düşürücü ilaçlar kanda yüksek lipit seviyelerinin tedavisinde kullanılan çeşitli türde ilaçlardır. Hipolipidemik ilaçlar veya antihiperlipidemik ilaçlar olarak da adlandırılırlar.

Linezolid

Linezolid, oksazolidinonlar grubunda klinik onay almış ilk antibakteriyel ajandır. Linezolid protein sentezini başlangıç aşamasında bloke ederek bakteriyostatik etki gösterir.

Katekolamin

Katekolaminler;adrenal medullanın kromafin hücrelerinde,beyin ve sempatetik nöronlarda tirozin aminoasidinden sentezlenen epinefrin,norepinefrin ve dopamindir.Katekolaminlerin sekresyonu egzersiz,hipoglisemi,miyokard infarktı gibi pek çok stresli durumlar...

Hipolipidemik ilaçlar

Lipit düşürücü ilaçlar kanda yüksek lipit seviyelerinin tedavisinde kullanılan çeşitli türde ilaçlardır. Hipolipidemik ilaçlar veya antihiperlipidemik ilaçlar olarak da adlandırılırlar.

Hipolipidemik ilaç

Lipit düşürücü ilaçlar kanda yüksek lipit seviyelerinin tedavisinde kullanılan çeşitli türde ilaçlardır. Hipolipidemik ilaçlar veya antihiperlipidemik ilaçlar olarak da adlandırılırlar.

Hepatit c

Sarılık veya ikter kandaki bilirubin düzeyinin artması sonucu deri, göz ve mukozaların sarı renk alması durumudur. Bir belirti (semptom) olup çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir; tek bir hastalığa işaret etmez.

Gastroentoloji

Gastroentoloji ;mide, bağırsak ,karaciğer, dalak, yemek borusu (tüm karın bölgesi) ve sindirim sistemi'ne ait kanser, ülser, polip, kolit gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgili üst ihtisas alanı.

Falloides sendromu

Falloidin, Falloin, Fallosidin zehirlerinin etkilerine bağlıdır. Latent periyot 8-12 saat kadar sürer. Sonrasında kusma görülür. Karaciğerin zarar gördüğüne dair belirtiler verir.

Cichorium Intybus

Beyaz hindiba (Cichorium Intybus), papatyagiller (Asteraceae) familyasından yaprakları kökünün karanlıkta ve ısıyla zorlanmasıyla elde edilen tomurcuk şeklinde hindiba cinsinden bir sebze türü. İlk olarak Belçika'da yetiştirilmesi sebebi ile Belçika hindi...

Beyaz hindiba

Beyaz hindiba (Cichorium Intybus), papatyagiller (Asteraceae) familyasından yaprakları kökünün karanlıkta ve ısıyla zorlanmasıyla elde edilen tomurcuk şeklinde hindiba cinsinden bir sebze türü. İlk olarak Belçika'da yetiştirilmesi sebebi ile Belçika hindi...

Şekerler

Monosakkaritler

Yüksek yoğunluklu lipoprotein

Yüksek yoğunluklu lipoproteinler İngilizce <i>High Density Lipoprotein</i>`in kısaltması olan HDL olarak da bilinirler. HDL, vücuttaki dokulardan karaciğere kolesterol taşıyan bir lipoprotein sınıfıdır.

VLDL

Çok Düşük Yoğunluklu Lipoproteinler (İngilizce Very Low Density Lipoproteins'den VLDL olarak kısaltılırlar) plazma lipoproteinlerinin yoğunluğu 0,95-1,006 g/mL arasında olan bir alt grubudur.

Tübüloalveolar bezler

Tübüloalveolar bezler; Tübüler bez ve alveolar bez tiplerinin karışımı olan bezlerdir. Son kısımları kese ve tüp şeklinde birleşmiştir.