Etiket: Karbonil

Metanoik asit

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir.

karınca asidi

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir.

formik asit

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır.

keton

Ketonlar, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır. Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen (karbonil) ve aynı karbona bağlanmış iki karbon atomundan oluşur. Bu iki karbon atomu alifatik veya aromatik...