Etiket: Katot

Lâmba

Hi-Fi terminolojisinde lamba. Aslında İngilizce'den vakumlu tüp olarak çevrilebilecek olan terim zamanla değişerek lamba olarak yerleşmiştir.

Lamba (ses)

Hi-Fi terminolojisinde lamba. Aslında İngilizce`den vakumlu tüp olarak çevrilebilecek olan terim zamanla değişerek lamba olarak yerleşmiştir. Müzik sistemlerinde özellikle amplifikatörlerde bir yükseltme ünitesi olarak kullanılmaktadır. Elektrotlar, vakum...

Fotodiyot

Fotodiyot, tıkama yönündeki akımı ışıkla kontrol edilen bir yarıiletken elemanıdır.

Diyotlar

Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.

Tristör

Tristör yarı iletken bir anahtarlama elemanı. Özellikle güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristörler çok hızlı açma ve kapama özelliğine sahiptirler. Son teknikle saniyede 25.000 defa açıp kapama yapan tristörler yapılmıştır. Dört katlı bir yarı ile...

doğrultucu

Doğrultucu bir ya da daha fazla yarı iletken elemandan (örneğin diyot) oluşan alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanılan elektriksel bir devredir. AC` yi doğrultmak için tek bir diyot kullanıldığı zaman (dalga formunun negatif ya da pozitif tar...

diyot

Diyot Alm. Diode (f), Fr. Diode, (f), İng. Diode. Genel olarak elektron tüpleri adı verilen vakumlu elektronik devre elemanlarından ilki olan iki elektrotlu bir düzen. Elektronların boşluktaki hareketlerine ilişkin fiziki özelliklere dayanılarak geliştiri...

diyod

Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.

anotlama

Anotlama, bir metalin (genellikle alüminyum) yüzeyinin, elektrolizle yükseltgeme yoluyla bir kaplamaya dönüştürülmesi işlemidir.Anotlama, metalin yüzeyinde metal kaplamanın biriktiği elektrolizle kaplanmasının karşıtı olarak düşünülebilir. Anotlama sırası...

anot

Pozitif yüklü elektrolittir. Redoks tepkimelerinde yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrot şeklinde de açıklanabilir. Katot'un antisi olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uç. Elektroliz reaksiyonunda, anot artı uç...

elektrot

Elektrot,birden fazla evrenin yanyana getirilmesiyle oluşan ve bu evreler arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan düzeneklerdir

lamba

Lamba Aydınlatma aracı. İçinde petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımının geçmesi ile aydınlık veren cihazların hepsine verilen ad. Gaz lambası, havagazı lambası, asetilen lambası, elektrik lambası, flüoresan lamba. X ışınlı lambalar en ç...

Elektroliz

Elektroliz Alm. Elektrolyse (f.), Fr. electrolyse (f), İng. electrolysis. Elektroliz kabındaki elektrolite batırılmış, birinci sınıftan iki iletken (elektrotlar) vasıtasıyle gönderilen akımın, elektrotlar üzerinde meydana getirdiği olayların toplamı.