Etiket: Kavak

Anıtağaç

Anıt ağaç, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 666 no'lu kararına göre "Tabiat yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal nitelikler kazanmış bulunan ağaçlar" olarak tanımlanmış ağaçlardır.Normal insan...

Anıt ağaç

Anıt ağaç, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 666 no'lu kararına göre "Tabiat yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal nitelikler kazanmış bulunan ağaçlar" olarak tanımlanmış ağaçlardır.Normal insan...

Bayındır, Kavak

Bayındır, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Bayraklı, Kavak

Bayraklı, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Aşağıçirişli, Kavak

Aşağıçirişli, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Ağcakese, Kavak

Ağcakese, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Ayvalı, Kavak

Ayvalı, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Artıklı, Kavak

Artıklı, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Alaçamderesi, Kavak

Alaçamderesi, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Alaçam, Kavak

Alaçam, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Alagömlek, Kavak

Alagömlek, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Akbelen, Kavak

Akbelen, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.

Ahırlı, Kavak

Ahırlı, Samsun ilinin Kavak ilçesine bağlı bir köydür.TarihiKöyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.KültürKöyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.