Etiket: Kaynama noktası

Sülfürik asid

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir.

Sulfamik asit

ana metni değiştirmek için aşağıdaki tabloyu atlayın. -->

Sud kostik

Sodyum hidroksit, beyaz renkte nem çekici bir maddedir. NaOH formülüyle gösterilir.

Mogadon

Nitrazepam (en çok rastlanan ticarî adlarıyla Mogadon® veya Alodorm®), bir benzodiazepin (1,4-diazepin) türevi ilaç tipidir.

Alodorm

Nitrazepam (en çok rastlanan ticarî adlarıyla Mogadon® veya Alodorm®), bir benzodiazepin (1,4-diazepin) türevi ilaç tipidir.

Arcalion

Sulbutiamine (marka adı Arcalion®), kronik yorgunluk, konsantrasyon eksikliği ve iştahsızlık gibi rahatsızlıklarda kullanılan, genellikle yan etkileri çok az düzeyde veya hiç olmayan bir ilaçtır.

Sıvılaştırılmış doğal gaz

(Liquefied Naturel Gas) sıvılaştırılmış doğal gaz veya LNG İşlenmiş doğal gazı içiresindeki kirliliği arındırarak atmosferik basınçta yaklaşık olarak -163 derecede yoğunlaştırılmış doğal gaz. Bir birim/hacim LNG buharlaştırıldığında 600 birim/hacim doğal...

Tenoksikam

Tenoksikam bir non-steroidal antienflamatuar ilaç etken maddesidir.

Sülfür hidrit

Hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. 1796'da C.

Sülfan

Hidrojen sülfür, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gazdır. 1796'da C.

Sulbutiamine

Sulbutiamine (marka adı Arcalion®), kronik yorgunluk, konsantrasyon eksikliği ve iştahsızlık gibi rahatsızlıklarda kullanılan, genellikle yan etkileri çok az düzeyde veya hiç olmayan bir ilaçtır.

Soman

Soman, veya NATO kodlandırmasıyla GD (O-Pinasolil Metilfosfonofloridat) dünyada sadece kimyasal silah yapımı amacıyla kullanılan çok zehirli bir bileşiktir. Canlıların sinir sistemlerindeki asetilkolinesteraz enzimini bloke ederek işlev yapamaz hale getir...

Potas kostik

Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşik. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C'de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir.

Pikrokrosin

Ana metin bu tablonun ardından başlıyor. -->

PUGNAc

İlaç