Etiket: Kemik iliği

Mitotik bölünme

Mitoz ya da mitosis,ana hücre'nin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına denir. Genellikle ardından sitoplazma ve hücre zarının bölünmesi olan, sitokinez gelir.

Osteopetroz

Osteopetroz, kemiklerin taşlaşmasıyla beliren ve çoğu zaman aileden gelen hastalık. Bu hastalıkta kemik maddesi artar ve ilik boşluğu daralır.

Kırmızı kemik iliği

Kemik iliği (Medulla ossea), büyük kemiklerin içinde, merkezde yer alan dokudur.

Kemikiliği

Kemik iliği (Medulla ossea), büyük kemiklerin içinde, merkezde yer alan dokudur.

Trombopoietin

Trombopoetin, Trombopoietin veya TPO 1994'de bulunmuş olan bir hormon.

Trombopoetin

Trombopoetin, Trombopoietin veya ``TPO`` 1994`de bulunmuş olan bir hormon. Trombopoetin, trombosit üretimini kontrol eden başlıca hormondur.

TPO

Trombopoetin, Trombopoietin veya TPO 1994'de bulunmuş olan bir hormon.

Pansitopenia

Pansitopeni eritrosit (alyuvar), lökosit (akyuvar) ve trombosit hücrelerinin sayısının azalması durumuna verilen isimdir. Pansitopeni genel olarak kemik iliğini etkileyen hastalıklar sonucu oluşur.

Pansitopeni

Pansitopeni eritrosit (alyuvar), lökosit (akyuvar) ve trombosit hücrelerinin sayısının azalması durumuna verilen isimdir. Pansitopeni genel olarak kemik iliğini etkileyen hastalıklar sonucu oluşur.

Miyeloid hücre

Miyeloblast, miyelosit öncülü (prekursörü) olan tamamen olgunlaşmamış (immatür) kemik iliği hücresi.

Miyeloblast

Miyeloblast, miyelosit öncülü (prekursörü) olan tamamen olgunlaşmamış (immatür) kemik iliği hücresi.

Doğal öldürücü hücre

Doğal öldürücü hücre veya doğal katil hücre diye adlandırılan bir çeşit lenfosit hücresi.

Bağdemcik

Bademcikler, boğazın iki yanında bulunan, badem biçimindeki lenfoid doku bölgeleridir. Bademcik enfeksiyonuna tonsilit denir.

Aplastik anemi

Aplastik anemi, kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi durumudur. ``Aplastik`` terimi yeni dokular meydana getirebilme yeteneğinden yoksun olan, fonksiyonunu tam icra edemeyen manasına gelir ve burada kemik iliğinin fonksiyonunu tam o...

Lenfatik sistem

Lenfatik sistem, lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşan organ sistemine verilen isim. İkinci bir dolaşım sistemi olarak tanımlanabilecek olan lenfatik sistem yine de yapısı itibariyle dolaşım sisteminden çok farklıdır. Dolaşım sisteminde...