Etiket: Kitabı Mukaddes

Kara Dikilitaş

Kara Dikilitaş, Kral III. Şalmanezer`e (hd MÖ 858-824) ait Asur anıtı.

Sinoptikler

Sinoptik İnciller, Kitabı Mukaddes'te yer alan ve doğru kabul edilen dört İncil'den Matta, Markos ve Luka'ya ait olan üçü. Sinoptik, Yunanca "eşgörünümlü" demektir (συν, syn, "eş" οψις, opsis, "görünen").

Sinoptik İnciller

Nestoryanlar

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Nestoryanizm

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Nestoryancılık

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.

Nestoryan Kilisesi

Kutsal Kitap (anlam ayrım)

* Kutsal Kitap: Hristiyanlık`ın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes.

Melhame-i Kübra

Melhame-i Kübra, Kuran-ı Kerim`de bahsedilen kıyamet günü Deccal ile İsa arasında geçen savaşa İslam dinine inanların verdiği isim. Hristiyan inanışında bu savaşa Armagedon adı verilmektedir.

Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı, İncil'de adları geçen, kıyamet öncesinde - Armageddon öncesinde - ortaya çıkacaklarına inanılan 4 atlı. İncil yazarlarından Yuhanna'nın Patmos adası'nda gördüğü bir vizyondan çıkmıştır.

Kitabı Mukaddes'te cin

Cin;(Arapça: جن ) modern veya antik birçok din ve inanışta, İbrahimi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanışlarda farklı karakteristiklere ve özelliklere sahiptir.

Hristiyanlık'ta cin

Cin;(Arapça: جن ) modern veya antik birçok din ve inanışta, İbrahimi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanışlarda farklı karakteristiklere ve özelliklere sahiptir.

Diofizit Kiliseler

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıddı.