Etiket: Kitabe

Taşköprü, Silifke

Şehir merkezinin ortasından geçen Göksu Nehri`nin üzerindedir. Milâttan Sonra 77 - 78 yıllarında Kilikya Valisi L.Octavius Memor tarafından dönemin imparatoru Vespasianus ve oğulları Titus ile Domitianus için yaptırılmış olduğu, 1870 yılında yapılan bir o...

Hekimoğlu Ali Paşa Camii

Hekimoğlu Ali Paşa Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Davutpaşa mahallesinde Kızılelma caddesi ile Hekimoğlu Ali Paşa caddesi kavşağında Osmanlı döneminden kalma bir camidir. 1734-1735 yılları arasında inşa edilmiştir.

Hadrian Kapısı

Hadrianus Kapısı veya Üçkapılar, Antalya'da kenti çevreleyen sur üzerindeki anıtsal kapılardan biridir. Mermer kapı da denir.

Bilecik Saat Kulesi

Bilecik Saat Kulesi; II. Abdülhamit döneminde Bilecik`te yapılmış saat kulesidir. Bilecik`e hakim bir tepe üzerindeki Anadolu Lisesi`nin bahçesindedir. Giriş

Çanlı Köprü

Çanlı Köprü, Uşak şehri içinden kuzey-güney istikametinde akan ve güneyde Banaz Çayı`na dökülen Dokuzsele Deresi`nin üzerindeki tarihi köprü.

Osmancık İkinci Beyazıt Köprüsü

Osmancık İkinci Beyazıt Köprüsü, Çorum`un Osmancık ilçesinde II. Bayezid tarafından inşa ettirilen köprü

Halıpazarı Köprüsü

Halıpazarı Köprüsü, Uşak şehri içinden geçen kuzey-güney istikametinde akan ve güneyde Banaz Çayı`na dökülen Dokuzsele Deresi`nin üzerine inşaa edilmiş tek gözlü köprü.

Hadrianus Kapısı

Antalya`da kenti çevreleyen sur üzerindeki anıtsal kapılardan biridir. Mermer kapı da denir. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus`un Antalya`yı ziyareti sırasında, ona hitaben yapılmıştır. Üç gözlü olan kapının Latince bir kitabesi vardır. Korint üslubun...

Geyve İkinci Beyazıt Köprüsü

ALİFUATPAŞA İkinci Beyazıt Köprüsü Sakarya'nın Geyve ilçesinde Alifuatpaşa kasabasında II. Bayezid tarafından inşa ettirilen köprü.

Edirne İkinci Beyazıt Köprüsü

Edirne İkinci Beyazıt Köprüsü, II. Bayezid tarafından Edirne`de Tunca nehri üzerinde inşa ettirilen köprü.

Şeyh Mehmed Camii, Musul

Şeyh Mehmed Camii, Musul`da bulunur. 1501 yılında Şeyh Mehmed adına tüccar Hacı Mansur tarafından türbeyle birlikte yaptırılmıştır. 1673 ve 1927 yıllarında tamir edilen cami ve türbede 1090 H. tarihli kitabe mevcuttur.

Sicill-i Osmanî

Sicill-i Osmanî ya da Tezkere-i Meşâhîr-i Osmaniye, Mehmed Süreyya tarafından 1893-1897 yılları arasında kaleme alınan Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 20. yüzyılın başına kadar yaşamış kadın ve erkek meşhur 17.000 kişi hakkında bilgi veren en geniş Osman...