Etiket: Koenzim

Pirimidinler

Pirimidin, genellikle nükleik asitlerde, ayrıca bazı koenzimler ile vitaminlerde bulunan azotlu aromatik bazların genel adı. En basit pirimidin yapısı C4H4N2'dir ve biyoloji açısından son derece ilgi çekici olan pirimidinler, bu ana yapının türevleridir.

pirimidin

Pirimidin C4H4N2 formülünde heterosiklik bir organik madde. Benzen halkasına benzeyen yapısında iki azot atomu arasında bir karbon atomu bulunur. Primidin, 22°C'de donan ve 122°C'de kaynayan kötü kokulu bir sıvıdır. Pirimidin'in kendisinin fazla bir kı...

enzim

Enzimler çok yüksek katalizleme gücüne sahip proteinlerdir; bu sayede metobolizmaya katılan madde moleküllerini etkinleştirirler. Her enzimin katalizleme etkinliği belli bir alttepkene ya da belli bir kimyasal bağa özgüdür;bu etkinlik,hücrelerde ve vücut...