Etiket: Kontrol

İnsan kaynakları yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi (İKY) hem akademik çevreyi hem de iş dünyasını ilgilendiren yönetim dalıdır. Kurumlarda insan kaynağının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını ve yönlendirilmesini sağlar.

Yusuf Ziya Özcan

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve ODTÜ`de sosyolog. Aynı zamanda Ankara merkezli düşünce araştırma kuruluşu olan U.S.A.K.`ın (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı ve UHP`nin (Uluslararası Hukuk ve Politika dergisi)Yazı Ku...

sansür

Her türlü yayın, haber ve bir yerden diğer yere gönderilen şeylerin, gönderilene ulaşmadan önce gerektiğinde devlet tarafından kontrolü; bâzı fikirlerin yazılıp yayılmasının engellenmesi. Sansür, her şeyin zararlı ve kötü tarafının bulunabileceği gibi fik...

joystick

Joystick, esasen kontrol çubuğu anlamında ,video oyunlarında konrolsistemini oluşturan,oyunu oynatan ve modeline göre giriş,çıkış ve algılama fonksiyonu olan Kontrol aracıdır.