Etiket: Kullanım Senaryosu Diyagramı

Nesne Diyagramı

Nesne Diyagramları ("object diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language'in (UML), on üç çeşit diyagramından biridir. Nesne diyagramında her bir sınıftan oluşturulmuş ("instancing") nesneler yer alır.

Etkileşime Bakış Diyagramı

Etkileşime bakış diyagramı ("interaction overview diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language'in (UML), on üç çeşit diyagramından biridir. Etkileşime Bakış Diyagramı davranış diyagramı 'dır.

Dağılım Diyagramı

Dağılım Diyagramı

Birleşik Yapı Diyagramı

Birleşik Yapı Diyagramları

Bileşen Diyagramı

Bileşen Diyagramı ("component diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language'in (UML), on üç çeşit diyagramından biridir. Bileşen Diyagramı bir Yapısal Diyagram 'dır ve modellenen sisteme belli bir açıdan bakış...

Unified Modeling Language

UML (Unified Modeling Language) Türkçe karşılığı "Birleşik Modelleme Dili" şeklinde adlandırılabilir. UML bir programlama (ya da yazılım geliştirme) dili Daha çok yazılım geliştiriciler tarafından kullanılır.

UML

UML (Unified Modeling Language) Türkçe karşılığı "Birleşik Modelleme Dili" şeklinde adlandırılabilir. UML bir programlama (ya da yazılım geliştirme) dili Daha çok yazılım geliştiriciler tarafından kullanılır.