Etiket: Kur`an-ı Kerim

Fil (anlam ayrımı)

Fil, memeli bir hayvan

Marmaduke Pickthall

(Mohammed) Marmaduke William Pickthall (1875 - 19 Mayıs, 1936) Batılı İslam yazarı. Kur`an-ı Kerim`i özgün şekliyle Arapça`dan İngilizce`ye tercüme etmiştir. Hıristiyanlık`tan İslam`a sonradan geçen Pickthall bir romancıydı. D.H. Lawrence, H.G. Wells, ve...

Hira mağarası

Hira (Arapça: حراء Ḥirāʾ) veya Hira Mağarası (غار حراء Ġār Ḥirāʾ) İslam peygamberi Muhammed'in inzivaya çekildiği mağara. Ayrıca Kur'an-ı Kerim Muh...

Hac (anlam ayrım)

Hac, İslam'ın beş şartından biri

Fil (anlam ayrım)

Fil, memeli bir hayvan

İsmail Hakkı Bursevî

İsmail Hakkı Bursevî, 14 Eylül 1652 tarihinde, Aydos`ta dünyaya geldi. Yedi yaşında annesini yitirerek öksüz kalan İsmail Hakkı`nın babası Mustafa efendi İstanbul Aksaray`da sakin iken büyük yangında evi yanıp kül olunca Aydos`a yerleşmiştir.

Cemaatlar

Cemaat veya cemaât (Arapça: جَمَاعَة‎, cema'a, Türkçe: „topluluk“), dinde ibadet etmek için bir araya gelen topluluklara denir. İslâm'da ayrıca tasavvuf ve benzeri hareketlerde, belli bir görüş ve inanca sahip gruplar için de kullanılır.

Hira

Hira (Arapça: حراء Ḥirāʾ) veya Hira Mağarası (غار حراء Ġār Ḥirāʾ) İslam peygamberi Muhammed'in inzivaya çekildiği mağara. Ayrıca, Müslümanlarca, Kur'an-ı Kerim'in Muhammed'e bu mağarada indirilmeye başlandığı kabul edilmektedir.

hâfız

Arapça`da "korumak, ezberlemek" anlamına gelen hıfz (حفظ) kökünden türemiş bir sıfattır ve "Koruyan, ezberleyen" demektir. İslam geleneğinde, Kur`an-ı Kerim`in tamamını ezbere bilen kişiye Hâfız denir. İslam inancının temeli olan Ku...