Etiket: Kurşun

Karakalem çizim

Karakalem çizim; kurşun, kömür, grafit gibi çizim araçları ile çizilen resim. Pek çoğu doğada bulunan, geniş malzeme yelpazesi nedeniyle en eski sanat dallarından biridir.

Kara kalem çizim

Karakalem çizim; kurşun, kömür, grafit gibi çizim araçları ile çizilen resim. Pek çoğu doğada bulunan, geniş malzeme yelpazesi nedeniyle en eski sanat dallarından biridir.

Ağır Metal

Ağır metal, metalik özellikler gösteren elementlerden oluşan, açık ve tam bir tanımlaması yapılmamış olan grupta bulunan elementlere verilen addır. Bu grubun içinde geçiş metalleri, bazı yarı metaller, lantanitler ve aktinitler bulunur.

Taşhanlar (yapı)

XVII. yy. da Şebinkarahisar Sipahi Reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kale ve orta mahalleye giden yolun sağ ve sol tarafında yer alan kagir bedesten yapılan bu binalar 1939 depremine kadar bozulmadan durmuştur. 1915 tarihinden 1939 tarihine...

Pil atıklar

Pil geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlayan pillerin insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla barındırdığı zararlı kimyasal ve ağır metallerin bertaraf edilmesi ve geri dönüşüm sürecidir. Piller, kontrolsüz bir şekilde...

Gırgır Ağları

'Gırgır ağları, Çevirme ağları grubunun ve tüm ağlar içinde pelajik balıkların avlanmasında kullanılan en etkin av araçlarıdır. Gırgır ağlarıyla sürü oluşturan pelajik balıklar avlanmaktadır.

Elektronik atıklar

Elektronik atıklar ya da kısaltılmış olarak, e-atıklar, atık elektrikli ve elektronik aygıtlardır. E-atıklar, yer kaplamaları ve zehirli maddeler içermeleri dolayısıyla dünyada gittikçe büyüyen bir sorundur.

E-atık

Elektronik atıklar ya da kısaltılmış olarak, e-atıklar, atık elektrikli ve elektronik aygıtlardır. E-atıklar, yer kaplamaları ve zehirli maddeler içermeleri dolayısıyla dünyada gittikçe büyüyen bir sorundur.

Atık piller

Pil geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlayan pillerin insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla barındırdığı zararlı kimyasal ve ağır metallerin bertaraf edilmesi ve geri dönüşüm sürecidir. Piller, kontrolsüz bir şekilde...

Elementler

Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.

kok kömürü

1cal=4.18j 28.000 kJ=XKcal?

salma

Salma, yelkenli teknelerin altında bulunan, temelde denge sağlamaya yarayan ağırlıktır. Yelkenlerin yarattığı kuvvete dengeleyici bir ters kuvvet üretmesi gerektiğinden genelde kurşundan yapılır.

havya

Elektronik komponentlerin birbirine veya plakaya montajı için lehim telinin eritilerek tatbik edilmesinde kullanılan ısıtıcı elemandır. Genellikle elektrikle çalışan dirençli ısıtıcılardır. Lehim Makinası olarak da adlandırılır.

zoka

Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası.