Etiket: Kuram

Üst yetkinlik

Lisansüstü, üniversite enstitülerinde dört yıllık lisans (yetkinlik) eğitiminin ardından yapılan ve uzmanlaşmaya yönelik ek eğitimdir. Akademik derece olarak lisansın üzerindedir.

Küçük Higgs

Hücre teorisi

Hücre teorisi, 1858 yılında Alman Patalog Rudolf Wirchow'un, bitkiler ve hayvanların yani tüm canlıların hücre ya da hücrelerden meydana geldiğini yine bu hücrelerin sahip olduğu genetik bilgilerinde, oluşan diğer hücrelere aktarıldığını savunarak ortaya...

Genelliği kaybetmeden

Genelliği kaybetmeden veya daha az kullanılan şekliyle genellikten hiç kayıp vermeden, matematik<nowiki>te</nowiki> sıkça kullanılan bir deyimdir. Bu deyim önerme<nowiki>nin</nowiki> örneklem kümesini daraltarak analizin kapsamını...

Yüksek lisans

Yüksek lisans, ingilizcesi "master"; bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel b...

Weismann teorisi

Pangenez (Pangenezim) veya Weismann kuramı, kalıtım maddesinin kromozomlarla dölden döle geçtiğini kabul eden kuramdır.

Weismann kuramı

Pangenez (Pangenezim) veya Weismann kuramı, kalıtım maddesinin kromozomlarla dölden döle geçtiğini kabul eden kuramdır.

Teoriler

Pradigma

paradigma ;isim (paradi'gma) Fransızca paradigme kelimesinde gelir Türk dil kurumu sözlüğü anlam karşılığı ; "Değerler dizisi" olarak tanımlanmıştır. 1960'lardan beri paradigma kelimesi herhangi bir bilimsel disiplin veya başka epistemolojik içerikte bir...

Küme Teorisi

Kuramlar

Bilimde kuram veya teori; bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır. Kuram herhangi bir olayı, vakayı, görüngüyü açıklamak için kullanılan düşünce sistemidir.

Kanun (bilim)

Kanun, bilimsel yöntemde doğruluğu kanıtlanmış kuram lardır.Bir kuramın doğruluğunun kanıtlanmasının çeşitli yolları vardır. Kuram test edilerek veya belirlenmiş ispat metodları kullanılarak kanıtlanabilir.

Kuramdan Sonra

Kuramdan Sonra, Terry Eagleton'ı özel olarak kültür kuramının tarihsel izini sürdüğü ve bu bağlam üzerinden kuramın niteligini ve konumunu değerlendirdiği kitabıdır. Her kitabında görüldügü üzere, burada da hayli ironik, sivri ve oyunsu bir dil kullanan E...

Bilim Tarihi

Bilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Amacı nesnel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemektir.

lisans üstü

Lisansüstü, üniversite enstitülerinde dört yıllık lisans (yetkinlik) eğitiminin ardından yapılan ve uzmanlaşmaya yönelik ek eğitimdir. Akademik derece olarak lisansın üzerindedir.