Etiket: Kurbağa

Mısır sayıları

Mısır sayıları positiv 10 temeline dayanır. Her on katı sayının kendine öz işareti bulunmaktadır. Sıfır için bu sistemde işaret gerekmiyor.

Mısır sayilari

Mısır rakamları eski Mısır'da MÖ ilk bininci yıla kadar kullanılmış, hiyeroglif işaretleri kullanılarak yazılan, bir tür ondalık sayısal sistemdir. Bu sistemde 1'den başlayarak on kat artan sayıların kendine özgü işaretleri olup sıfır için bir işaret bulu...

Mısr sayıları

Mısır rakamları eski Mısır'da MÖ ilk bininci yıla kadar kullanılmış, hiyeroglif işaretleri kullanılarak yazılan, bir tür ondalık sayısal sistemdir. Bu sistemde 1'den başlayarak on kat artan sayıların kendine özgü işaretleri olup sıfır için bir işaret bulu...

Estivasyon

Yaz uykusu (veya estivasyon), sıcak ve kurak iklim bölgelerinde yaşayan bazı hayvanların, zor şartları atlatmak için çok sıcak yaz günlerini uyku veya uyuşukluk arası bir dinlenme halinde geçirmesine denir.

Arışahini

Arışahini, arı kutçuklarıyla beslenen bir şahin türüdür. Arışahini böcekçildir ve hemen hemen yalnız yabani balarılarının ve yabanarılarının kurtçuklarıyla beslenir. Bununla birlikte kovanlara saldırmaz.

Junin Gölü

Junin Gölü ya da Chinchaycocha (Keçuva dili: Chinchaycocha (Kuzey Gölü) İspanyolca: Lago Junin), Güney Amerika ülkesi Peru'nun Titikaka Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölüdür. Ancak Titikaka Gölü'nden farklı olarak Junin Gölü'nün tamamı Peru ülke sınırla...

Chinchayqucha

Junin Gölü ya da Chinchaycocha (Keçuva dili: Chinchaycocha (Kuzey Gölü) İspanyolca: Lago Junin), Güney Amerika ülkesi Peru'nun Titikaka Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölüdür. Ancak Titikaka Gölü'nden farklı olarak Junin Gölü'nün tamamı Peru ülke sınırla...

Titikaka

Titikaka Gölü.

Titicaca Gölü

Titikaka Gölü.

Rana ridibunda

Ova kurbağası (Pelophylax ridibundus; eskiden: Rana ridibunda), Ranidae (Gerçek su kurbağaları) familyasına ait bir kurbağa türü. Boyları 15 cm civarlarında olup, gri renkli zeminde yeşil lekeleri bulunmaktadır.

Opalinidler

Opalinata ya da Opalinida Genellikle kurbağaların sindirim sistemlerinde bulunan parazitik tekhücreli canlılardır. Vücut yüzeylerinde sil ya da kamçılar bulunur.

Opalinida

Opalinata ya da Opalinida Genellikle kurbağaların sindirim sistemlerinde bulunan parazitik tekhücreli canlılardır. Vücut yüzeylerinde sil ya da kamçılar bulunur.

Opalinata

Opalinata ya da Opalinida Genellikle kurbağaların sindirim sistemlerinde bulunan parazitik tekhücreli canlılardır. Vücut yüzeylerinde sil ya da kamçılar bulunur.

Hylidae

Ağaç kurbağası, Hylidae (ağaç kurbağaları) familyasını oluşturan kurbağa türlerine verilen ad. Genellikle küçük, ince yapılı ve uzun bacaklıdırlar.