Etiket: Kuvvet

Yatak (makina elemanı)

Yatak (İngilizce: bearing, Almanca: lager), birbirleriyle temas eden ve izafi hareket yapan iki makine elemanı arasındaki bağlantıyı ve izafi hareketi minimum sürtünme kaybıyla sağlayan, kendisine etki eden kuvvet ya da kuvvetlerin doğrultusundaki izafi h...

Rijit cisim

Mühendislik terimi olarak kuvvet ya da moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan cisimlere denir.

Madde deformasyonu

Mühendislik mekaniğinde cisimlerin uygulanan kuvvetler neticesinde şekillerinin değişmesi anlamına gelir.

Emk

Elektromotor kuvvet; elektrik devrelerinde, devrenin açık olduğu ve devreden elektrik akımı çekilmediği durumda devredeki kaynağın iki kutbu arasındaki potansiyel farka verilen addır. Elektromotor kuvvet emk harfleri ile tanımlanır.

Bası yayları

Bası yayları, kuvvetin uygulama şekline göre basma kuvvetlerinin etkisinde kalan yaylardır.

Bar (birim)

Bar (sembol bar), genellikle mühendislik uygulamalarında (Pascal`ın çok büyük değerler alması sebebiyle yerine) kullanılan basınç birimidir.

Bilezik yay

Bilezik yay (Almanca ringfeder), çift koni yüzeyli iç ve dış bileziklerden meydana gelen bası yayları ailesinden bir yay çeşididir.

Atalet kuvveti

Eylemsizlik kuvveti, cisimlere etkiyen kuvvet. Eylemsizlik kuvveti sistemin ivmesiyle zıt yönde oluşur...

Arşimet prensibi

Arşimet prensibi, bir sıvı içindeki katı cisim, taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir batmazlık kuvveti ile yukarıya itilir. Ünlü bir deneyde Arşimet, aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakları su miktarlarının aynı olması gerekti...

Arşimed prensibi

Arşimet prensibi, bir sıvı içindeki katı cisim, taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir batmazlık kuvveti ile yukarıya itilir. Ünlü bir deneyde Arşimet, aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakları su miktarlarının aynı olması gerekti...

Çiftölçer

Çiftölçer, kuvvet çiftlerini ya kendisine eşit, ancak karşıt yönde ve bilinen bir kuvvet çifti (karşılaştırma yöntemi) ya da değişken ve ölçülebilir bir büyüklükle doğru orantılı bir kuvvet çifti uygulayarak (uzanım yöntemi) ölçmede kullanılan aygıt.

Çeki yayları

Çeki yayları, kuvvetin uygulama şekline göre çekme kuvvetlerinin etkisinde kalan yaylardır.

Yatak (Makine elemanı)

Yatak (İngilizce: bearing, Almanca: lager), birbirleriyle temas eden ve izafi hareket yapan iki makine elemanı arasındaki bağlantıyı ve izafi hareketi minimum sürtünme kaybıyla sağlayan, kendisine etki eden kuvvet ya da kuvvetlerin doğrultusundaki izafi h...

Sürtünme kuvvetinin etkileri

Sürtünme kuvveti, temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete verilen isimdir. Bu kuvvetin ortaya çıkması için hareket gerekmez ancak hareketin olduğu durumlardaki (kinetik) sürtünme kuvveti, hareketin olmadığı durumdan...

Sürtünme kuvveti

Sürtünme, birbirine göreli olarak hareket eden iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete verilen isimdir.