Etiket: Kuzey Afrika Cephesi

Kuzey Afrika Cephesi (II. Dünya Savaşı)

Kuzey Afrika Cephesi, Libya, Mısır, Cezayir, Tunus ve Fas'ta Müttefik Devletler ve Mihver Devletler arasında geçen savaşlar dizisidir. Cephedeki savaşlar daha çok Almanya ve Birleşik Krallık arasında geçmiştir.

Battleaxe operasyonu

2. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika Cephesi`nde cereyan eden, Alman-İtalyan birlikleriyle müttefik güçler arasında geçen, genellikle zırhlı birliklerin dahil olduğu muharebenin adıdır.

battleaxe

Battleaxe Harekâtı (Anlam: Savaş Baltası Harekâtı), II. Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika Cephesi'nde, İngiliz kuvvetlerinin, Almanların Tobruk kuşatmasına yönelen ikinci saldırı operasyonudur.