Etiket: Kuzeybatı Kafkas dilleri

Kafkas Dil Ailesi

Kafkas dilleri, Kafkasya'nın yerli halklarının konuştuğu ve belli başlı dil aileleriyle yakınlığı olmayan dil grubu. Kuzey Kafkas dilleri ve Kartveli dilleri de denen Güney Kafkas dillerinden oluşur. Kuzey Kafkas dilleri ayrıca Kuzeybatı Kafkas dilleri

Kuzey Kafkas dilleri

Kuzey Kafkas dilleri kendi içinde iki alt öbeğe ayrılır:

Abaza dili

Abazaca (Abazaca: Абаза Бызшва, Abaza Bızşva), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konuştuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır.

Nalçik

Nalçik (Karaçay-Balkarca ve Rusça: На́льчик; Kabardeyce: Налшык). Rusya`nın güneyinde, Kuzey Kafkasya`da, Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti`nin başkenti. Kafkas Dağları eteklerinde, 550 metre yükseklikte kurulmuştur. Kent, 131 km²`lik bir alana...

Abhazca

Abhazca, Abhazların konuştuğu Kuzeybatı Kafkas dili.

Kafkas dilleri

Kafkas dilleri, Kafkasya'nın yerli halklarının konuştuğu ve belli başlı dil aileleriyle yakınlığı olmayan dil grubu. Kuzey Kafkas dilleri ve Kartveli dilleri de denen Güney Kafkas

Adigeler

İçindekiler1) En İlkel Sosyal Yapılanma2) Klan ve Kabile Örgütlenmesinin Ortaya Çıkışı3) Kabile Toplumunun Çözülmesi: Feodalizin Ortaya Çıkışı4) 19.yüzyılda Adigey’in Sosyal Yapısı5) Kabilelere Göre Egemen Sınıf Sömürülen Köylü Sınıfı6...

Abhazlar

Kafkas Dağları'nın kuzeyinde, Abhazistan dolaylarında yaşayan bir kavimdir. Abhazlar da denir. Bu kavmi eski Yunanlılar "Abaskiler", Ortaçağ Bizans tarihçileri ise "Abasgiler" adıyla anardı. Abazalar, 17. yüzyıldan itibaren anayurtlarında Kafkas Dağlar...

Adige

Batı Çerkesleri ya da Batı Adığeleri, Kuzey Çerkesleri veya Adigeyler, Adigeler (Batı Çerkesçesi Адыгэхэр), Çerkeslerin bir kolu olan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey Cumhuriyeti ile Krasnodar Krayı ile Çerkes Sürgünü'nde Çarlık Rusyası döneminde Kafk...

Abhaz

Abhazlar (Abhazca: Аҧсуа, Apsva veya Apsua; Abhazya’da yaşayan Güney Kafkas halkı. Gürcistan dışında en büyük Abhaz nüfusu Türkiye’dedir.

Abazaca

Abazaca (Абаза Бызшва, ``Abaza ByzÅ¡wa``), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konuştuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır.Bugün Kuzey Kafkasya`da 40.000 kişi tarafından konuşulur. Abazaların önemli bölümü(%75) 1864 göçüyle Osman...

Abaza

Abaza aşağıdaki anlamlara gelebilir: