Etiket: Lak Dili

Laklar

Laklar daha çok Dağıstan`ın orta kesimlerinde dağlık bölgelerde yaşayan ve 156,000 (2007 tahmini) kadar bir nüfusa sahip etnik bir guruptur. Lak Dili konuşurlar. Konuştukları dil; Kafkas dil gruplarının Kuzey Kafkas ana kolundan Kuzeydoğu Kafkas dilleri k...