Etiket: Liberal

İnspruk İçin

The Observer

Gazete bilgikutusu

Ludmilla Assing

Ludmilla Assing (d. 22 Şubat 1821 Hamburg, ö. 25 Mart 1880 Floransa) Alman yazar. Rosa Maria Varnhagenin (1783-1840) ve yahudi hekim David Assur Assing`in (1787-1842) ikinci kızı olan Ludmilla Assing, liberal bir aile ocağı`nda yetişmiştir.

Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması

The North American Free Trade Agreement (NAFTA), Türkiye'de Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması olarak bilinen anlaşmadır. Bu anlaşmanın tarafları Kanada, ABD ve Meksika'dır.

Innsbruck İçin

Innsbruck İçin (Almanca:``Für Innsbruck`` (FI)) Innsbruck`ta bir seçim listesidir. 1994 yılında, Innsbruck İçin Avusturya Halk Partisi`nden ayrıldı. O zamandır Innsbruck`un belediye bakanları İnspruk İçine gelen adaydılar.

Güçlü Türkiye Partisi

Güçlü Türkiye Partisi (kısaltılmış adıyla GTP), 9 Ekim 2006 tarihinde Toplum ve Demokrasi Derneği Başkanı Tuna Bekleviç ve arkadaşları tarafından daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebi ile kurulan siyasi partidir. Amblemi turuncu zemin üzerind...

Weimar Cumhuriyeti

Weimar Cumhuriyeti (Weimarer Republik) 1919 ile 1933 arasında Almanya`yı yönetmiş olan cumhuriyetin adıdır. Bu dönem Alman tarihinde Weimar Dönemi diye bilinir.

Liberal Düşünce Topluluğu

Liberal Düşünce Topluluğu , 26 Aralık 1992`de Ankara`da informel bir şekilde tesis edilmiş bir topluluktur. Liberal felsefeyi Türkiye`de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amaçlı faaliyetler düzenler.

Liberal Demokrat Parti

Liberal Demokrat Parti şu anlamlara gelebilir:

Ldt

Liberal Düşünce Topluluğu , 26 Aralık 1992'de Ankara'da informel bir şekilde tesis edilmiş bir topluluktur. Liberal felsefeyi Türkiye'de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amaçlı faaliyetler düzenler.

Kabil (Adem'in oğlu)

Kabil (Musevi kaynaklarında Kain, Kayn, Kayin) ile Habil (Musevi kaynaklarında Hevel), Tanah'ta, Eski Ahit'te, Kur'an'da ve hadislerde bahsi geçen dini şahsiyetler. Kabil, Âdem ve Havva'nın büyük, Habil ise küçük oğludur.

Habil ve Kabil

Kabil (Musevi kaynaklarında Kain, Kayn, Kayin) ile Habil (Musevi kaynaklarında Hevel), Tevrat`ta, Kuran`da ve hadislerde anlatılan kişilerden. Kabil, í‚dem ve Havva`nın ilk oğlu, Habil ise ikinci oğludur. Kabil`in kardeşi Habil`i öldürdüğüne ve tarihteki...

Evanjelizm

Evanjelizm, genel anlamıyla İncil'ler hakkında vaaz vermektir. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı Hıristiyan olmayanları bu dine davet etmektir.