Etiket: Lirik

Andreas Gryphius

Yazar bilgi kutusu

Jack Butler Yeats

Jack Butler Yeats (İrlandaca:Seán de Buitleir í“ Gluaisrothar) (1871-1957) İrlandalı ressam. Yazar, William Butler Yeats`in kardeşidir.

Fehîm-i Kadîm

Fehîm-i Kadîm, 17. yüzyıl divan şairidir. Asıl adı Mustafa Fehim `dir. Fehim`e 19. yüzyıl başlarında yaşayan diğer divan şairi Fehim dolayısıyle Fehim-i Kadim ünvanı sonradan verilmiştir. 1648 yılında vefat etmiştir.

Su kasidesi

Su Kasidesi Fuzûlî`nin meşhur kasidelerinden biridir. Aruzun "fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün" kalıbıyla yazılmıştır. Redifi "su" olduğu için bu şekilde adlandırılır. Fuzûlî bu kasidesini Hz.Muhammedi övmek amacıyla yazmıştır. Ka...

Andreas Griphius

Andreas Griphius, (d. 2 Ekim 1616 - ö.

Haiku

16. yüzyılda ortaya çıkıp 17-19. yüzyıllarda gelişen, üçlü dizelerle yazılan, [orijinal dilinde] 17 heceden (5-7-5) oluşan, konusunu genellikle mevsimlerden, yılın ilk ayından, doğadan ve insandan alan lirik bir Japon şiir tarzıdır. Birinci ve üçüncü dize...