Etiket: Lut Gölü

Lut Kavmi

İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir.Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş Kuran'da da bu isimle anılmıştır.

Simon bar Kokhba

Simon bar Kokhba (İbranice: שמעון בר כוכבא, Bar Kokhva ya da Bar Kochba olarak da çevirilir), 132 yılı civarında Roma İmparatorluğu`na karşı kalkışılan Bar Kokhba isyanı`nın önderi Yahudi lider. Özgür bir İsrail devletinin kuruluşundan sonra ü...

Celile denizi

Taberiye Gölü (Celile Denizi, Celile Gölü ya da Kinneret Gölü (İbranice ים כנרת) İsrail'de bulunan bir göldür. Lübnan'dan gelen Litani Nehri tarafından beslenmektedir.

Sodom ve Gomora

Sodom ve Gomora, Eski Ahit`in Tekvin Kitabı`nda sözü edilen günahkar kentler. İsrail`de, Lut Gölü`nün güneydoğusundaki el-Lisan Yarımadasının güneyinde sığ suların altında kaldıkları tahmin edilmektedir. Admah, Tseboim ve Tsoar ile birlikte Kitabı Mukadde...

Tuz Gölü

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bir göl. Ankara, Konya, Aksaray sınırlarının kesiştiği yerde olup bir kısmı Konya ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Tuz Gölü Türkiye'nin yüzölçüm olarak ikinci büyük gölüdür. Derinliği 12 m. civarındadır. Yaz mevsi...

yemek tuzu

Yemek tuzu Kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristalize bir bileşik. İnsan da dahil olmak üzere bütün canlıların besin kaynaklarından olan tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde rastlanabilen sofra tuzu tarih bo...

sodyum klorür

Yemek tuzu, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. İnsan dahil tüm canlıların besin kaynaklarından olan tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir.

Petra

Petra, ar. El Betra. Esk. coğ. Arabis­tan’da şehir, Kızıldeniz ile Lût gölü ara­sında, M.ö. VI. – II. yy. arası Nebatî­lerin başkentiydi. Şehir Arabistan’dan ve Akabe körfezi kıyısındaki Elat limanından Filistin, Fenike ve Suriye’ye giden kervan yolları ü...