Etiket: Mürâsele

Şer’îyye Sicilleri

Şer’iyye sicilleri

Şeriyye sicili

Şeriye Sicili

Şer'iyye Sicilleri

Şer'iyye Sicili

Şer`iyye Sicili, Osmanlı Devleti`nin adalet temsilcileri olan kadıların, vazifelerinin gereği bulundukları yerlerde içtimaî, iktisadî, siyasî ve askerî hayatın bütün yönleri ile kayıt altına aldıkları defterlere denir. Geniş yetki ve görevleri dolayısıyla...

Kadı Sicili

mürasele

Mürâsele, Osmanlı Devleti'nde kazaskerlerin kadılara, kadıların naiblere gönderdiği tayin ve yetkilerini bildiren yazılara denir.