Etiket: Maddenin evrimi

Evrim (anlam ayrım)

Evrim, zaman içinde birdenbire olmayan kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme sürecidir. Halk arasında daha çok Charles Darwin`in evrim kuramını belirtmek için kullanılır. Biyolojik anlamdaysa evrimin kesintileri vardır ve ani sıçrayışlar sergiler.

evrim

Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi, dönüşmesi. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde g...